608 436 941

Jihočeská poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) na opakované návštěvě Trhových Svinů

Autor: Ing. Jiří Falout | Zveřejněno: 18. září 2023 | 31x

Ve Svinech nejsem poprvé a taky ne naposledy

Zahájila jste letošní ročník hudebního festivalu Karel Valdauf v Trhových Svinech. Jaký je váš vztah k dechovce?

Předně bych chtěla poděkovat starostovi Davidu Štojdlovi za pozvání. Jsem z nedalekého Lišova a váš festival velmi dobře znám. Dechovka k jižním Čechám bezesporu patří a bez ní se neobejde žádná pořádná zábava. Písničky znají lidé po generace. Dechovka není pro mě ten pověstný šálek mé kávy, nicméně mám jednu kapelu, která je mému srdci nejbližší, a to jsou Babouci. Můj tchán Ladislav Pivoňka v ní hraje na trumpetu.

Jaký máte vztah k Trhovým Svinům?

Nejsem tady poprvé a také ne naposledy. Trhové Sviny jsou nádherné město s bohatou historií. Při mé poslední návštěvě jsem měla možnost na vlastní oči vidět, jak tady město pečuje o své obyvatele. Návštěva infocentra mi umožnila při výstavě fotografií nahlédnout do světa pečovatelek z Terénní pečovatelské služby ARCHA. V Centru komunitních aktivit jsem byla svědkem toho, jak senioři aktivně pracují na udržení své paměti. V rodinném centru Trhováček pak probíhala přednáška pro maminky. To jsou všechno věci, které je důležité podporovat a které dělají tu pověstnou atmosféru.

Čemu jste se věnovala před nástupem do funkce poslankyně?

Před vstupem do parlamentu jsem se angažovala v místní politice, konkrétně v Lišově, kde jsem působila jako zástupkyně tajemníka na radnici. V této roli jsem se setkávala s celou řadou otázek. Jsem také aktivní v krajské politice a jsem členkou krajského výboru STAN. A před tím vším jsem působila jako učitelka na střední škole v Lišově, což mi dalo cenné zkušenosti, ze kterých čerpám dodnes.

Naplnila se vaše očekávání, se kterými jste do dolní komory parlamentu vstupovala?

Očekávala jsem, že v roli poslankyně budu mít větší možnost působit na celostátní úrovni a přispět ke zlepšení života lidí v celé republice. Musím říci, že mé očekávání se velkou měrou naplnila. I když politika někdy vyžaduje kompromisy, jsem spokojena s tím, jak se mi daří ovlivnit dění na politické scéně a pomáhat lidem.

Pomůžete i Trhovým Svinům?

Jako poslankyně zastupující Jihočeský kraj se angažuji v projektech a iniciativách, které by podporují právě život v obcích a městech. Jde o projekty zaměřené na podporu místní kultury, vzdělání nebo sociální péče. Ráda také otevírám dveře a pomáhám zprostředkovávat kontakty mezi městy a ministerstvy. To vše jsem připravena dělat i pro Trhové Sviny.