608 436 941

První měsíc ve funkci starosty

Autor: Petra Vicková | Zveřejněno: čtvrtek 24. listopadu 2022 | 449x

4 týdny, 6 otázek

Již měsíc mají Trhové Sviny ve svém vedení nové zastupitelstvo a radu města v čele s novým starostou Ing. Davidem Štojdlem, který TSL odpověděl na několik otázek. 

Když jste přišel na radnici už jako řádně zvolený starosta, co Vám jako první běželo hlavou? Jaké priority jste si stanovil – pro sebe jako starostu, pro práci místostarostů a rady města?

Jelikož jsem nešel do neznámého prostředí, byl můj začátek ve funkci starosty v tomto ohledu jednodušší. Priority prvních dnů byly celkem jednoduché - seznámení se s odbory samosprávy a státní správy, nastavit si procesy komunikace, zadávání úkolů, jejich vyhodnocení a kontrolu. Co se týká práce místostarostů a radních, je to jednoznačně rozdělení kompetencí a oblastí, kterým se budou jak místostarostové, tak radní věnovat. Také to byla návštěva všech příspěvkových a jiných organizací, které přímo či nepřímo fungují za podpory města.

Jak byste popsal svůj první měsíc ve funkci starosty?

Hektický, plný nových věcí, poznatků a řekl bych - i zážitků.

Řada věcí je stanovena zákonem (kompetence rady města, zastupitelstva apod.), přesto je možné dělat je jinak, než bylo doposud zvykem. Dojde k nějakým změnám v práci samosprávy?

Jedna ze zásadních změn je na pozici místostarosty, respektive místostarostů, kteří svou funkci vykonávají jako neuvolnění, tzn. při zaměstnání. Tímto krokem došlo k výrazné finanční úspoře při zachování standardu činnosti samosprávy.

Další změnou je rozdělení jednotlivých činností či oblastní samosprávy mezi členy rady… jinými slovy - každý člen rady bude mít „na starosti“ určitou oblast, které se bude věnovat a zároveň bude úzce spolupracovat s jednotlivým odborem či odbory. V neposlední řadě dojde k razantnímu navýšení úředních hodin celého úřadu.

Který z bodů programových priorit se už rozběhl, co se naopak v souvislosti s přípravou nového rozpočtu může jevit jako problematické?

Myslím, že se nám podařilo, jak se říká, rozjet celou řadu věcí či projektů. Jednou z nich je výstavba druhé etapy chodníku do Otěvěka. V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci a v případě, že budeme úspěšní, můžeme získat 85% z celkových zhruba třinácti miliónů korun.

Další velkou investicí je kanalizace na Rejtech, kde už je dotace schválena, a v rozpočtu města jsou alokovány finanční prostředky na dofinancování investice, která bude rozložena do dvou let, přičemž celková výše celé akce je zhruba osmdesát miliónů korun. U této investice již probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Jako sportovec jsem rád, že panovala shoda na vybudování volně přístupného sportoviště, které bude cílit jak na menší děti, tak především na teenagery. Obsahem sportoviště bude například pumptrack, workout, parkour, ale i herní prvky pro nejmenší děti. Samozřejmě se pracuje na dalších projektech, opravách a investicích, o kterých budeme vždy v předstihu informovat.

Co si mají občané konkrétně představit pod prioritou s názvem Moderní a otevřený úřad?

Moderní úřad je z mého pohledu ten, na který v ideálním případě vůbec nemusíte chodit. A pokud už vám nic jiného nezbývá, tak musí být co nejvíce odborný, flexibilní, přívětivý atd., přívlastků bychom asi všichni našli mnoho. Nicméně to, jak je úřad vnímán, bude vždy záležet na chování samotných zaměstnanců, respektive úředníků.

Otevřený úřad pak není jen z pohledu množství úředních hodin, ale i z pohledu maximální informovanosti občanů o věcech, které se dějí, připravují a realizují.

A teď otázka na tělo – je něco, co Vás za ten první měsíc jako starostu opravdu HODNĚ (ne)příjemně překvapilo?

Za tuhle otázku děkuji. Osobně jsem se někdy musel pousmát nad tím, co všechno jsem se o své osobě ve vztahu k funkci starosty dozvěděl. Co všechno zruším, zakážu atd. Chtěl bych proto těm, kteří těmto „zaručeným informacím“ uvěřili, připomenout, že starosta má stejně jako člen rady a zastupitelstva jeden hlas. Na obecní úrovni se stále rozhoduje většinově, nikoli jednotlivě. Co mě ovšem velmi příjemně překvapilo, je práce členů rady, kteří jsou mi oporou. To nejzásadnější - a toho si cením nejvíce – je, že fungujeme jako jeden tým.