608 436 941

Hospodská soutěž

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: 20. dubna 2024 | 6x

Čtvrtá otázka hospodské soutěže opět vrátila na stránky Trhovosvinenských listů často vzpomínaný příběh z 60. let 20. století, kdy si v Trhových Svinech zakoupil lahvové pivo nebo limonádu slavný zpěvák Waldemar Matuška. Nápoj mu tehdy prodala paní Josefa Ostrá ve své prodejně v Novém městě. Co mu při tom řekla, není snad zapotřebí ani připomínat, protože opět byly všechny zaslané odpovědi správné.

K výhře tentokrát gratulujeme paní Janě Bartyzalové a již nyní jsme zvědaví, jak si poradíte s novou otázkou.

Otázka č. 5:

Na který hudební nástroj hrával v lokále pan František Felenda z hostince Na Starej poště?

a. na dudy

b. na vozembouch

c. na tamburínu

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. května 2024 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaného výherce poté zkontaktujeme, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.