608 436 941

Hospodská soutěž

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: 18. prosince 2023 | 5x

Jak jsem již psal výše, se soutěžením v Trhovosvinenských listech ani v novém roce nadobro neskončíme, a po otázkách vycházejících z místních kronik a dějin se nyní budeme zaměřovat na trhovosvinenské hospody.

OTÁZKA Č. 1:

Které svinenské hospodě se přezdívalo U Kopyta?

a. U Petrlíků

b. Na Starej poště

c. Jožkovina

Byť se soutěž od svinenských kronik lehce vzdálila, pro odesílání Vašich odpovědí ponecháváme e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com. Odpovědi ve tvaru A, B nebo C budeme přijímat do 20. ledna 2024 a již tradičně bude vylosován jeden výherce, pro kterého bude v KIC Trhové Sviny připravena odměna.