608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: mp | Zveřejněno: pondělí 18. prosince 2023 | 8x

V minulém čísle Trhovosvinenských listů byla zadána poslední otázka kronikářské soutěže: „Která z trhovosvinenských mateřských škol vznikla jako první?“ A kromě dvou školek fungujících dodnes (Beruška v Budovatelské ulici a Čtyřlístek ve Školní ulici) se v nabídce odpovědí objevila ještě Mateřská škola podniku Gama, nacházející se rovněž ve Školní ulici (dnešní Restaurace Junior).

Správným řešením byla Mateřská škola Čtyřlístek, jejíž nejstarší budova vznikla již v polovině 50. let 20. století. Zbylé dvě školky byly vystavěny až na začátku 80. let 20. století, nejdříve Mateřská škola podniku Gama a až po ní, v roce 1982, Mateřská škola Beruška. Kroniky 80. let pravidelně informovaly o jménech ředitelek, takže víme, že školku Čtyřlístek vedla paní Věra Kyslíková, školku Beruška paní Marta Hohenbergerová a školku podniku Gama paní Růžena Maděrová.

K 30. červnu 1991 byla trvale uzavřena školka podniku Gama a nadále se držely již pouze mateřské školy Čtyřlístek a Beruška. Došlo k jejich sloučení a novou ředitelkou se stala paní Alena Felendová, vystřídaná později paní Bc. Zuzanou Kojanovou.

Na tuto otázku přišlo hned několik správných odpovědí, jako výherce byl ale vylosován pan Jan Adam z Trhových Svinů, kterému k výhře gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast. A ačkoliv jsem minule psal, že kronikářská soutěž končí, je to stále pravda, ale zároveň mohu již nyní říct, že v roce 2024 bude v Trhovosvinenských listech uveřejňovaná hospodská soutěž, přičemž soutěžní úkoly se budou vztahovat k zajímavostem z povídání Od hospody k hospodě, které již půl roku ve zpravodaji vychází. A první otázku naleznete hned pod tímto odstavcem.