608 436 941

Hospodská soutěž/4

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: úterý 19. března 2024 | 4x

Naše hospodská soutěž má za sebou již třetí otázku. Ta se ptala na jméno výletního hostince na Červeném vršku, jehož činnost ukončil v roce 1942 ničivý požár, a správná odpověď zněla: Kanada. Hospoda tak nesla původní pomístní jméno, které se vžilo pro blízký les.

Ani další dvě nabízené možnosti nebyly zvoleny náhodně. Jako Amerika se označovaly polní a lesní pozemky nedaleko Kanady. Těžko říct, co vedlo předky k výběru takovýchto skoro až honosných geografických názvů pro lokality na Červeném vršku... Další z možností, Bosna, pak byla lidovým pojmenováním hostince na nedalekých Rejtech. 

K výhře tentokrát gratulujeme panu Tomáši Pancířovi. Ostatní ale nemusejí zoufat z neúspěchu, zadáváme novou otázku a již se těšíme na správné odpovědi.

Otázka č. 4:

Vzpomenete si, kde si v 60. letech v Trhových Svinech koupil pivo či limonádu slavný zpěvák Waldemar Matuška?

a. v prodejně lahvového piva paní Josefy Ostré

b. v hostinci u kostela Nejsvětější Trojice

c. v hostinci Na Starej poště

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. dubna 2024 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaného výherce poté zkontaktujeme, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.