608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: pondělí 18. září 2023 | 8x

V minulé otázce kronikářské soutěže jsme se opět lehce dotkli trhovosvinenského průmyslu, když jsme se ptali, kterému rodu patřila cihelna na okraji města směrem k Otěvěku, a většina soutěžících správně odpověděla, že se jednalo o rodinu Královu. Dobová kronika připomíná, že tato kruhová cihelna byla schopná pojmout až 80 000 kusů cihel.

Po II. světové válce začala cihelna chátrat, její provoz byl postupně ukončen a pálilo se pouze příležitostně. Koncem 40. let ji navíc opakovaně osidlovali kočovní cikáni. Devastace areálu vedla k celkové likvidaci, v nové dekádě bylo rozhodnuto o zbourání jak cihelny s komínem, tak přilehlých domků, a z rokle, která na místě vznikla, se stalo smetiště. To si během let vzal čas a dneska už celý průmyslový areál nepřipomíná zhola nic. Snad jen blízký lesík, který se táhne k Otěvěku, odkazuje na původní majitele – říká se mu totiž Králův.

Výherkyní se tentokrát stala paní Hana Kalošová. Ti, kteří si chtějí zahrát o cenu i v tomto měsíci, mají možnost odpovědět na následující, v pořadí již desátou otázku.

OTÁZKA Č. 10:

Na posledním domě v ulici Nové město byla kromě úřední tabulky s názvem města i tabulka:

A) o zákazu žebroty

B) o zákazu podomního prodeje

C) o zákazu vjezdu povozům

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. října 2023 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaného výherce poté zkontaktujeme, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.