608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: 21. srpna 2023 | 9x

Srpnová otázka kronikářské soutěže se ptala na místo těžby železné rudy v okolí. Řešením byla možnost C, tedy že ložisko se nacházelo v osadě Třebíčko. Tehdejší kronikář Jaroslav Vazda tuto informaci zaznamenal do městské kroniky z roku 1982 takto: „O historii dolování železných rud v Třebíčku se studenti dozvěděli z vyprávění a z kroniky pana Fraňka z Třebíčka. Ruda se sbírala v hloubce 2 až 4 m. Ještě dnes se zde někdy proboří šachta, většinou následkem dešťů.“ Ověřením lokalit železné rudy severovýchodně od Trhových Svinů se zkraje 80. let zabývali čtyři studenti 3. ročníku místního gymnázia, tato práce jim dle zprávy v kronice „přinesla zdokonalení ve studiu odborné literatury a hlubší znalosti v oboru mineralogie. Naučili se pracovat se vzorky v laboratorních podmínkách a poznali některé metody měření.“ Po pečlivém popisu celého výzkumu ukončil kronikář tento článek otázkou: „Už víte, proč je Červený vršek červený?

Ze správných odpovědí byl jako výherce vylosován pan Jan Pilbauer, který si může v KIC Trhové Sviny vyzvednout odměnu. Další otázka se bude zaměřovat na průmyslový provoz a podíváme se na již dávno zbouranou cihelnu na okraji města.

OTÁZKA Č. 9:

Kterému rodu patřila kruhová cihelna při cestě k Otěvěku?

A) Stašků

B) Králů

C) Stráských

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. září 2023 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaného výherce poté zkontaktujeme, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.