608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: mp | Zveřejněno: 19. června 2023 | 44x

Minulá kronikářská otázka se týkala svinenského uličního názvosloví a ptala se na to, které současné ulici se dodneška přezdívá Nedrtál nebo Nýdrtál. Kdo alespoň trochu umí německy, dokázal možná určit, že jde o německou složeninu Niedertal, což lze přeložit jako „nízké údolí“. A z uvedených třech ulic (Nové město, Trocnovská ulice a Husova ulice) je údolní jenom jedna z nich – Trocnovská. Tou protéká Farský potok a nezadržitelně se přibližuje k soutoku s potokem Svinenským. Nemyslím si, že by soutěžící otázku řešili pomocí tohoto překladu, ale na základě své znalosti. Označení Nedrtál je totiž i v současnosti stále hojně užívané a byť už ve 20. letech 20. století kronikář říkal, že oficiální název ulice zní buďto Údolní nebo Trocnovská, drží se původní označení do dnešních dnů a mnozí se s úředním názvem dosud nesžili.

Ulice Nedrtál pravidelně plnila stránky kronik vždy, když se psalo o povodních. Vcelku nevinně vyhlížející Farský potok se před regulací dokázal po každém větším dešti proměnit v mohutnou řeku a zaplavil celou ulici. V naší rodině se čas od času vzpomene příběh z 1. pol. 20. století, kdy děda Roman Lojdolt (*1902), coby malý chlapec, spolu se svými kamarády při povodni nasedli na vyvrácená vrata a plavili se na nich Nedrtálem jako na voru. Dneska by bylo skoro nemyslitelné, aby děti nasedly na vrata a vypluly po rozvodněném potoce.

Když už v kronikářském okénku mluvíme o povodních, zmiňme alespoň jednu z největších, která naše město stihla v roce 1935. Kronikář ji popsal takto: „V úterý 23. dubna o 15. hodině rozpoutala se nad městem a krajem vichřice s hromobitím doprovázena průtrží mračen. V půl hodině vylila se voda z obou místních potoků a zaplavila všechny domky, které byly v blízkosti potoků. V blízkosti potoků byla zaplavena místa do výše 150 cm a počítaje od normální hladiny to bylo cca 3 metry. Lidé museli vše, co se mohlo vodou zničit, nebo utopit, vynést na půdu (i králíky, drůbež, kozy). Voda vnikla i do kuchyně, světnice a mlýnice mlýna E. Kolína a nadělala tam velké škody. V Braňce se dostala až k domu dr. K. Gregory, v Trocnovské ulici až k domu p. Pausze. Zatopeny byly i ulice J. Dobrovského, Sokolská, Jirsíkova, Jeronýmova, Štefánikova.“ Jistě vám neuniklo, že při zápisu byl užit oficiální název Nedrtálu.

S rizikem zaplavení museli obyvatelé přilehlých ulic žít až do 21. století. Až po významné regulaci Farského potoka, realizované asi před dvanácti lety, se podařilo vylití vody z koryta zabránit. A nedlouho po dokončení stavby ustál zregulovaný potok i důležitou zatěžkávací zkoušku – v červnu 2013 při poslední větší povodni se z břehů nevylil. A nejinak tomu bylo i letos v dubnu, když hladina vody v nedalekém Svinenském potoce atakovala první stupeň povodňové aktivity – v korytě Farského potoka byla ještě poměrně velká rezerva. Snad to tak bude i do budoucna…

Počet zaslaných odpovědí byl velice slušný, navíc většina z nich byla vyřešena správně. Vylosována byla paní Marie Kojanová, která si svou odměnu může vyzvednout v KIC Trhové Sviny.

OTÁZKA Č. 7:

Tipnete si, ve kterém období 20. století byly zbourány tři domy v horní části Žižkova náměstí a byl vystavěn nový hotel?

A) v 60. letech

B) v 70. letech

C) v 80. letech

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. července 2023 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaného výherce poté zkontaktujeme, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.