608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: Matěj Průka, kronikář města Trhové Sviny | Zveřejněno: 24. března 2023 | 53x

Kronikářská soutěž pokračuje a zná už svého třetího vítěze, resp. vítězku. Stala se jí paní Mirka Fanglbauerová, která správně odpověděla na otázku z minulého čísla, tedy že na konci roku 1987 vyhořel kulturní dům v místní části Něchov. Požár se šířil od závady na komínovém tělese a shořelý sál byl podnětem pro vybudování nového, sloužícího svému účelu dodnes.

Čtvrtá otázka nás od kulturních sálů neodvede příliš daleko, zavítáme totiž do jednoho ze známých svinenských hostinců. A vy, kteří si budete chtít zasoutěžit s námi, máte za úkol uhodnout, o kterém z nich je řeč.

OTÁZKA Č. 4:

Kterému svinenskému hostinci se dříve říkalo Ferendice?

A) Na Růžku

B) Čáhovina

C) Jožkovina

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 20. dubna 2023 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaný výherce bude opět zkontaktován, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.