608 436 941

Školení kronikářů v Českých Budějovicích

Autor: mp | Zveřejněno: 23. března 2023 | 18x

V úterý 14. března 2023 mi město Trhové Sviny umožnilo účast na kronikářském školení/semináři „Obecní kronika“, konaném v prostorách konferenčního sálu Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích. Školení pořádala paní Mgr. Gabriela Bauerová ze Vzdělávacího centra České republiky, lektorem nám byl po celých šest vyučovacích hodin pan Mgr. Tomáš Hromádka, který má s vedením kronik dlouholeté zkušenosti, protože už řadu let působí jako kronikář pražské městské čtvrti Velká Chuchle a v roce 2014 se dokonce stal Kronikářem roku. 

Na školení dorazilo kolem pětadvaceti účastníků, ne vždy však šlo o kronikáře, ale také o zaměstnance obecních úřadů či starosty, ať už současné nebo bývalé. Na začátku akce každý z nás promluvil o tom, kde a jak dlouho kroniku vede, příp. řekl základní informace o „své“ obci. Byl jsem potěšen účastí několika kronikářů a kronikářek z okolí, konkrétně z Besednic, Ledenic, Nových Hradů, Římova a Třebče.

Po úvodním představení jsme si vyslechli, co k vedení kronik říká aktuální česká legislativa a seznámili se s ochranou osobních údajů, s níž se samozřejmě musí každý kronikář vypořádat. Druhý blok se věnoval ručnímu i elektronickému psaní kronik, nechyběly praktické ukázky a velmi přínosné bylo i nahlédnutí do pamětních knih Velké Chuchle, Římova a Čížové, přičemž všechny z těchto tří uvedených jsou psány na počítači a v Římově je následně nutný ještě ruční přepis. Celkově se ale ukázalo, že ruční psaní přetrvává spíše v menších obcích (přirozeně ne ve všech případech), ale elektronické verze se rozmáhají čím dál tím více. Jako největší klad bylo shledáno možné umisťování fotografií, dokumentů, úspora času (díky čemuž mohou vznikat obsáhlejší texty) a také existence více exemplářů.

Závěrečné poděkování věnuji lektorovi, panu Mgr. Hromádkovi, za zajímavý výklad, precizní přípravu semináře a užitečné rady, a paní Mgr. Bauerové za zajištění bezvadného průběhu akce a občerstvení, což jistě všichni účastnili ocenili. Děkuji také tajemníkovi MěÚ Trhové Sviny, panu Ing. Kolářovi, za možnost se školení zúčastnit.

Pro mě osobně bylo toto školení velmi přínosné a jsem si jistý, že řadu získaných informací využiji i při psaní kroniky pro naše město. Také si cením osobních kontaktů s kronikáři z okolních měst a obcí a doufám, že jsme se v Českých Budějovicích neviděli naposledy.