608 436 941

Kronikářská soutěž

Autor: Matěj Průka, kronikář města Trhové Sviny | Zveřejněno: 15. února 2023 | 35x

Zdravím všechny čtenáře Trhovosvinenských listů prostřednictvím Kronikářského okénka. Na sklonku minulého století se opravdu v Trhových Svinech diskutovalo o výstavbě bikrosové dráhy na Pergále, dokonce se započalo s její realizací, ale nikdy nebyla dokončena. Pergál, kopec v Tovární ulici, tak tedy přišel o sportoviště tohoto druhu, avšak díky tomu může nadále být vyhledávanou lokalitou malých sáňkařů.

Odpovědi byly tentokrát pestřejší, objevily se mezi nimi i další dvě nabízená místa, Kojzrok a čistička odpadních vod. Z těch, kdo zvolili správnou možnost A, byla jako výherkyně vylosována paní Martina Beranová

S třetí otázkou naší soutěže ještě posečkáme v 80. letech minulého století, ale přeneseme se do místních osad a podíváme se na událost jiného druhu, totiž kde došlo k ničivému požáru kulturního domu.

OTÁZKA Č. 3:

Ve které z uvedených osad vyhořel v roce 1987 kulturní dům?

A) Rejta

B) Otěvěk

C) Něchov

Odpovědi ve tvaru A, B nebo C posílejte nejdéle do 25. března 2023 na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com a uveďte, prosím, i Vaše jméno a příjmení. Zasláním odpovědi souhlasíte s uveřejněním svého jména v TSL (v případě výhry). Vylosovaný výherce bude opět zkontaktován, aby si mohl v KIC Trhové Sviny vyzvednout drobnou odměnu.