608 436 941

Prosba na spoluobčany a místní sdružení

Autor: Matěj Průka, kronikář města Trhové Sviny | Zveřejněno: čtvrtek 15. prosince 2022 | 9x

Vážení představitelé místních spolků, osadních výborů a dalších organizací, působících v našem městě a přilehlých osadách, rád bych vás požádal o zasílání plakátů, pozvánek, fotografií, jakýchkoliv dokumentů, které se přímo týkají vašeho sdružení nebo osady, na e-mailovou adresu kronikaTS@gmail.com. Část fotografií bude součástí psaného textu kroniky, z dokumentů, plakátů a dalších fotek bych chtěl vytvořit nedílnou součást kroniky, tzv. dokumentní a fotografickou přílohu.

Během roku se pokusím všechny místní spolky i osadní výbory zkontaktovat a sepsat texty o jejich činnosti. Rád bych se také účastnil akcí, které se budou v Trhových Svinech a osadách pořádat, a všechno fotograficky zdokumentoval, sepsal objektivní články a reportáže. Každý z nás ale asi dobře ví, že konaných akcí je opravdu mnoho, a plně si uvědomuji, že účast na všech je prakticky nemožná. Přesto se pokusím navštívit většinu z nich, aby bylo jednak o čem psát a jednak abych vlastně věděl, o čem píšu – pokud bych totiž do kroniky psal o něčem, co se ke mně jenom doneslo a nic bližšího k tomu nevěděl, byl by text úplně zbytečný a planý, protože bych k němu neměl co říct a nijak ho okořenit. Jestli tedy budete vědět o události jakéhokoliv druhu a v kterékoliv místní části nebo organizaci a budete se domnívat, že je málo propagován, můžete mě kontaktovat na uvedeném e-mailu, abych se o tom včas dozvěděl. Mluvím ovšem i ke všem spoluobčanům – budete-li mít námět, co do kroniky přidat, rád ho uvítám. Předem všem moc děkuji a těším se na případnou spolupráci.

Touto výzvou nebo spíš prosbou bych ukončil soubor prvních článků v nové rubrice „Kronikářské okénko“, prostřednictvím které se vám budu během roku nadále hlásit. A už v příštím čísle TSL si vyhodnotíme první zadání kronikářské soutěže a přineseme novou otázku.