608 436 941

Kronika města Trhové Sviny

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: 15. prosince 2022 | 24x

Trhové Sviny čeká od roku 2023 změna, respektive novinka – ručně psanou kroniku doplní elektronická verze pamětní knihy, jejíž psaní bylo svěřeno mně. Stalo se tak, s malým zpožděním, rovných sto let od chvíle, kdy se kronika v Trhových Svinech začala psát – 4. září 1922 provedl první zápis učitel František Boček a s jeho dílem se můžete seznámit nejen na internetových stránkách https://digi.ceskearchivy.cz (v sekci Kroniky) a prostřednictvím kopií kronik v městské knihovně, ale i díky přepisu zde, v Trhovosvinenských listech, který už od února 2021 připravuje pan Jiří Čajan.

Výše jsem napsal, že elektronická kronika „doplní“ ručně psanou. Skutečně tomu tak je a Trhové Sviny budou mít od ledna dvě kroniky. Myslím ale, že to nebude na škodu, kroniky budou psány nezávisle na sobě a každá by měla přinést informace, které budou pro následující generace užitečné a přínosné. Alespoň v to plně věřím.

Ručně psaná kronika je vlastně uměleckým dílem a je to opravdu unikát, protože se vyskytuje pouze v jednom jediném exempláři. Elektronicky vedená kronika sice asi za umělecké dílo úplně neplatí, ale může se zase nechat vytisknout ve více kopiích, přičemž jeden se odevzdá archivu a zbytek zůstane ve městě dostupný pro občany. Vytištění této kroniky proběhne vždy po uzavření kalendářního roku, tzn. co rok, to jedna kniha. Výhodu vidím i v tom, že u tohoto typu kroniky mohou být součástí textu i fotografie a různé dokumenty. U ručně psané se zpravidla vede kvůli možnému znehodnocení díla příloha (např. fotoalbum, desky). Na druhou stranu lze text zase obohatit o kresby. Říkám to proto, že oba typy mají své výhody i nevýhody a rozhodně se nedá říct „ten je horší a ten lepší“.

Psaní městské kroniky je pro mě splněným přáním a jsem si jistý, že mě bude tato činnost bavit. Zajímám se o historii Trhových Svinů, blízkých osad i vzdálenějších obcí a také o kulturní dění v našem městě a v okolí. Ke svinenské historii mi také do jisté míry otevřelo dveře provázení na Buškově hamru, který byl nedílnou součástí novějších městských dějin a během pěti let jsem získal mnoho informací jak o práci hamerníků, sekerníků, mlynářů a dalších řemeslníků, tak o každodenním životě trhovosvinenských občanů. Historie však nadále zůstává pouze mým koníčkem, sám teď studuji druhým rokem na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích učitelskou aprobaci český jazyk a německý jazyk.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat bývalé starostce, paní Mgr. Věře Korčakové, že mi nabídla nejen psaní elektronické verze kroniky, ale i účast na kronikářském semináři (školení) ve Strakonicích, a současnému starostovi, panu Ing. Davidu Štojdlovi, za to, že s návrhem na elektronické vedení kroniky souhlasil a plně ho podpořil. Upřímně si vážím důvěry, kterou ve mě oba vložili, a mohu slíbit, že udělám maximum pro to, abych ji nezklamal.