608 436 941

Ještě k Šinoklovu (Šináklovu) kříži v Nežeticích

Autor: Jiří Čajan, Zdeňka Kubínová | Zveřejněno: 19. listopadu 2018 | 137x

Šinoklův kříž v Nežeticích. Jednalo se o kříž postavený rodinou po I. světové válce nezvěstnému místnímu rodákovi Janu Šináklovi narozenému 6. 2. 1892 (místně Šinokl, Šinágl).

V příspěvku Cyklistického klubu Vpřed byl v minulém čísle zmiňován Šinoklův kříž v Nežeticích. Jednalo se o kříž postavený rodinou po I. světové válce nezvěstnému místnímu rodákovi Janu Šináklovi narozenému 6. 2. 1892 (místně Šinokl, Šinágl).

Jan Šinákl byl zařazen do 9. dělostřelecké divize rakouské armády v hodnosti vojína v roce 1913. Dne 9. března 1915 padl v Přemysli do zajetí. Do československých legií v Rusku se přihlásil 4. dubna 1818 v Saratově, u deváté divize 1. dělostřelecké brigády získal hodnost střelmistra

Dle vyprávění se vracel do vlasti přes Vladivostok, pak kolem Afriky. Jeho působení v legiích bylo ukončeno až 11. nbsp;listopadu 1920.

Po Šináklově návratu do Nežetic byl kříž postavený při cestě k Rankovu, patrně na pozemku náležejícímu k jejich tehdejšímu statku čp. 23, ponechán svému osudu.

Křížek byl zničen pravděpodobně při polních pracích, nebo při budování cesty k Rankovu.