608 436 941

Svinenský hřbitov: hroby mají opět jména

Autor: Jan Štifter | Zveřejněno: pátek 17. července 2020 | 505x

První fáze pátrání na starém svinenském hřbitově je u konce. Zaznamenali jsme přes osmdesát hrobů, a zachytili tak zlomek paměti řady zdejších rodin. Přibrzdili jsme čas. Místo, kde odpočívají generace předků, bylo odsouzeno k zapomnění. Park je zase trochu hřbitovem.

Ve dvou případech jsme se ocitli až na samém počátku 19. století: známe místo posledního odpočinku Františky Stráské, manželky Petra Stráského, která se narodila roku 1825. V nejzadnější části hřbitova zase sní svůj věčný sen František Bušek, narozený roku 1837, společně s o rok starší Annou Marií Buškovou. Řada manželů přitom spočinula v oddělených hrobech – snad to dokonce bývalo v některých rodinách pravidlem, že se manželky po smrti vracely ke svým rodičům a sourozencům.

Polohové knihy k jednotlivým pohřbům jsou ztracené, proto jsme se rozhodli pátrat sami – akci zaštítil formující se Okrašlovací spolek Trhové Sviny. Objevili jsme řadu unikátních fotografií, které zachycují prostor před demolicí náhrobků, ale také některé náhrobní kameny, které by se v budoucnu mohly shromáždit na jednom místě, například u kostela. Zajímavým nálezem je náhrobek rodiny Bervicových, pochází z hrobu sokolského náčelníka Karla Bervice.

Jednotlivé cesty za svinensnkými mrtvými probudily zájem u zdejších lidí – vzpomínali na své předky, ale i přátele, kterým chodí dodnes zapalovat svíčky. Rozsvítit hřbitov při Památce zesnulých je také cílem letošní akce, za každý rod, který jsme zanesli do mapy, bude 2. listopadu 2020 hořet svíčka. Otevírá se tak druhá fáze pátrání – doplňování a upřesňování. Výsledky bádání ilustruje mapa s doprovodným textem, představuje hroby, které se nám podařilo zakreslit.

Budeme rádi, pokud do mapy doplníte další nebo upravíte polohu těch, kde si nejsme jistí. Do mapy můžete kreslit v kulturním a informačním centru na svinenském náměstí, případně se s vámi vypravíme na hřbitov a upřesníme polohu přímo na místě (volejte 723 859 848, pište na stifter.jan@seznam.cz). Díky vám dostanou hroby jména – díky vám nebudou zapomenutí.

Hroby na starém hřbitově v Trhových Svinech

(Zaznamenáno v roce 2020 dle vyprávění pamětníků)

1

PTÁČNÍKOVI

 • Petr Ptáčník. Zemřel několik měsíců po návratu z bojišť I. světové války na následky zranění, která utrpěl (průstřel břicha).
 • Terezie Ptáčníková, jeho manželka.

2

ENGLOVI

3

WORTNEROVI

 • Terezie Wortnerová, rozená Homolková, *1869 Jílovice, +1944 Tr. Sviny 318
 • František Wortner, *1873 Tr. Sviny 22, +1952 Tr. Sviny 318

4

HLÁVKOVI

 • Václav Hlávka, *26. 9. 1877 Vlachovo Březí, +23. 11. 1952 Trhové Sviny
 • Antonie Hlávková, rozená Česáková, *23. 4. 1902 Trhové Sviny, +15. 4. 1956 České Budějovice

5

BALANGARI

6

ŠÍCHOVI

 • Antonín Šícho, *11. 6. 1854 TS č. 282, +6. 11. 1926 TS, vyučený zedník, pilařský mistr

7

ŠÍCHOVI A VEISFEITOVI

 • Kristina Šíchová, roz. Veisfeitová, * 19. 12. 1866 TS č. 167, + 1910 TS. Manželka Antonína Šícho
 • Terezie Šíchová, roz. Vejsová, 3. manželka Antonína Šícho, * 14. 10. 1878 Rankov 8, +4. 7. 1963 TS

8

ZACHAŘOVI

 • Anastasie Zachařová, *23. 3. 1884, +14. 7. 1956
 • Jan Zachař, bednář *6. 2. 1882, +20. 5. 1965
 • Jan Zachař, bednář, jeho syn, + 20. 7. 1965

9

ČERMÁKOVI

 • Anežka Čermáková, + kolem 1947

10

KNĚŽÍ A UČITELÉ

Vpravo od vstupu byly hroby svinenských kněžích, ale také učitelů. Byla tam pohřbená učitelka Zettlová.

11

KONVIČKOVI

 • Odpočívá tu rodina veterináře a velitele Sokola MVDr. F. Konvičky (1893–1979)

12

STEINBAUEROVI

 • Bedřich Steinbauer, *6. 3. 1887 Trhové Sviny, +1963 Trhové Sviny

13

JINDROVI

 • Růžena Jindrová (1928–1946), neštěstí, zastřelena na Rejtech
 • Anna Jindrová, její matka (1905–1959)

14

OSTRÝCH

 • Felix Ostrý, handlíř

15

OSTRÝCH

 • Augustin Ostrý

16

ŠALKOVI Z RANKOVA

17

ŠALKOVI A ERTLOVI

18

ŠPENGEROVI A DVOŘÁČKOVI

 • Celý hrob je exhumovaný, převezený na Č. vršek

19

STRÁSKÝCH A LUKÁŠOVI

 • Jan Stráský, *9. 12. 1846, +3. 7. 1873
 • Petr Stráský, manžel Františky Stráské, ze Svinů 137, *22. 2. 1826, +27. 11. 1877
 • Marie Stráská – Lukášová, dcera Petra a Františky, *9. 3. 1845, +14. 8. 1882
 • Bedřich Stráský, syn Petra a Františky, *6.3.1864, +22. 4. 1892
 • Františka Stráská, žena Petra Stráského, *11. 9. 1825, +1. 8. 1900
 • Václav Lukáš, syn Marie Lukášové, rozené Stráské, *15. 9. 1877, +14. 11. 1905
 • František Lukáš, *18. 11. 1845, +13. 5. 1923
 • Josef Lukáš, *14. 3. 1875, +23. 3. 1927
 • Julie Popelová, rozená Stráská ze Svinů 137, *1854, +1935

20

HROB PADLÝCH 1945

 • S výjimkou bratří Mačích, ti mají vlastní hrob (71)

21

BALANGARI

 • Utopení tři bratři Jaroslav, Petr a František, zemřeli pod ledem 23. 12. 1942

22

LOJDOLTOVI

 • Antonín Lojdolt, z Nového Města, *6. 6. 1870, +20. 3. 1937
 • Marie Lojdoltová, *22. 1. 1872, +1. 2. 1952

23

ČERNÝCH

 • František Černý z Trhových Svinů 39
 • Marie Černá, manželka

24

ZACHAŘOVI

 • Zachař, hostinský z Tr. Svinů 93

25

PAŘÍZKOVI Z REJT

26

OSTRÝCH

 • Bedřich Ostrý, +září 1963
 • Jan Ostrý

27

ROULOVI

28

VRCHOTOVI

29

PÍCHOVI

30

MACHARTOVI

31

PAŠKOVI

32

STEINBAUEROVI (po chalupě Petrlíkovi)

 • Terezie Steinbauerová, rozená Mrázová, *16. 11. 1866, +1922
 • Vojtěch Steinbauer, *13.4. 1862, +24. 2. 1941. Rodiče hostinského Josefa Steinbauera (T. Sviny 104), zvaného Jožka – jeho hospoda byla v místě dnešního hotelu U Dvou čápů.

33

WORTNEROVI

 • František Wortner, hodinář

34

STRÁSKÝCH

 • Anna Stráská

35

KOLLAROVI

36

SEBEVRAZI

37

PANCÍŘOVI

 • Marie Pancířová
 • Vít Pancíř
 • František Pancíř

38

PETRŮ Z RANKOVA

39

MARKOVI

40

SMRČKOVI

Rod z Husovy 168

41

KLÍMOVI A KYSELOVI

 • Vít Klíma, *13. 6. 1888, +16. 11. 1939
 • Marie Klímová, roz. Květoňová, *1. 5. 1896, + léto 1953)
 • Marta Kyselová (1942–1942)

42

RANDOVI

 • Jaroslav Randa *1895, +28. 1. 1965
 • Markéta Randová, *1905, +21. 5. 1969

43

OSTRÝCH A ŠNOKHAUSOVI

 • Václav Ostrý, zemřel po 1. světové válce
 • František Šnokhaus mladší (zemřel v půl roce)
 • František Šnokhaus, jeho otec (1915–1958)

44

MAŠKOVI

 • Marie Mašková, roz. Školová, zemřela kolem 1950. První žena pokrývače Maška.

45

KOUBOVI Z TODNĚ

 • Pavel Kouba
 • Johanka Koubová, zemřela 1949 nebo 1950
 • Jakub Kouba, +1962

46

KOUBOVI

 • Anna Koubová z Husovy ulice.
 • Její syn JUDr. Jan Kouba, *1903

47

VOLFOVI

Rod z náměstí, Volf byl krejčím

48

BUŠKOVI

Rod z náměstí

 • Dominik Bušek, * 29.7.1865, + 31.8.1936
 • František Bušek, *2.12.1837 + 29.7.1889, jeho otec
 • Anna Bušková, rozená Caufová *26.7.1836, + 31.10.1910
 • Irena Bušková, *12.2.1947 + 22.7.1949
 • Zdeněk Bušek, *7.5.1945 + 23.6.1945
 • Jaroslav Bušek, syn Dominika, *1908, + 12. 6. 1958

49

KYSLÍKOVI

 • Václav Kyslík, +1959

50

TICHÝCH

 •  Václav Tichý, zemřel asi 1961

51

Asi STRÁSKÝCH

 • Božena Hašková, roz. Kuchařová, zemřela kolem 1955
 • Florian Kuchař, +1960
 • Marie Kyslíková

52

KOLLAROVI

 • Karel Kollar (1907–1952)
 • Marie Kostohryzová, zemřela asi 1957

Hrob rodina zakoupila od zdejšího notáře, v hrobě byly pohřbené jeho dvě dcery. Celý hrob pak Kollarovi nechali exhumovat a dnes jsou pohřbeni v Českých Budějovicích, včetně těch dcerušek (všichni kremace ČB).

53

ZEMENOVI

54

OSTRÝCH

55

ROULOVI

 • Petr Roule

56

PRŮKOVI

 • Tomáš Průka (+1942)
 • František Průka *1908, +31. 7. 1965

Hrob exhumován, převezen na nový hřbitov

57

KOUNOVSKÝCH A UHLÍŘOVI

 • Josef Kounovský, zabit elektrickým proudem 5. 8. 1963
 • Uhlířů Nové město 4

58

KOLLAROVI

 • Ludvík Kollar, handlíř, +1947

59

KODRASOVI

 • Růžena Kodrasová, +1942

60

KYZNEROVI

 • Václav Kyzner

61

PROKOPOVI

 • Milada Prokopová z Bukvice, zabila se v 16 letech na motorce

62

FLEISCHMANNOVI

 • Rudolf Fleischmann, zámečník, *3. 4. 1882, +24. 3. 1945

63

FLEISCHMANNOVI A JOHNOVI

 • Manželka Rudolfa Fleischmanna Jana Fleischmannová, rozená Johnová, *1. 5. 1883, +19. 4. 1959

64

STEINBAUEROVI

 • František Steinbauer, *23. 11. 1880, +7. 4. 1953. Byl z rodu Steinbauerových, kde se říkalo Šípalů
 • Růžena Steinbauerová, rozená Steinbauerová, *15. 2. 1879, +28. 2. 1944. Byla z rodu Steinbauerových, kde se říkalo Kamnářů
 • Antonín Vaněk, *3. 12. 1935, +2. 7. 1962

65

HEIDINGEROVI A PADRTOVI

 • František Padrta, +19. 9. 1952

66

MRZENOVI

 • Jan Mrzena (1877–1961)
 • Marie Mrzenová, manželka, rozená Kollarová (+1941)

67

HALEŠOVI

 • Karel Haleš *24. 12. 1902, +24. 1. 1939), Nové město 17

68

STEINBAUEROVI A PLCHOVI

 • Dášenka Plchová *4. 1. 1964, +8. 8. 1964
 • Karolína Steinbauerová, zemřela 7. 3. 1963, manželka Antonína Steinbauera (ten je v hrobě 69)

V těchto místech bylo oddělení dětských hrobů

69

STEINBAUEROVI

 • Antonín Steinbauer, +4. 5. 1947

70

FÜRBECKOVI

Fürbeck, výrobce rakví ve Svinech na náměstí

71

MAČÍCH

 • Stanislav Mačí, *5. 5. 1926 Čeřejov
 • Jan Mačí, *5. 6. 1921 Čeřejov

Zastřeleni v květnových dnech 1945

Hrob se nacházel 2 řady za společným hrobem mrtvých z května 1945

72

TUŠEROVI

73

ERTLOVI

74

DVOŘÁČKOVI

75

HÁCHOVI

76

BAŤOVI

77

NEKŘTĚŇÁTKA

78

FUKROVI

 • J. Fukr

79

PLEVKOVI

 • Františka Plevková, roz. Tušerová, * 2. 4. 1867, + 12. 2. 1929
 • Kajetán Plevka, *1. 7. 1862, + 22. 2. 1950 (zpopelněný, urna přesunuta na nový hřbitov do hrobu)
 • V hrobě další členové rodiny Stráských

80

STRÁSKÝCH

 • Alžběta Stráská, roz. Šíchová, *29. 10. 1862, + 27. 3. 1939
 • František Stráský, *24. 11. 1861, + 18. 8. 1946

81

HAŠKOVI

 • Karel Hašek, *1898, + 9. 10. 1956

Bez přesnějšího určení:

STEINBAUEROVI

 • František Steinbauer, kamnář, pochován 3. 4. 1939
 • Anna Steinbaurovová, pochována 4. 7. 1960
 • Možná je tu pochována jejich dcera Bohuslava, + 19. 2. 1942

BENDOVI

 • Ludvík Benda, kolář,+ 1934

KŮRKOVI

U dolní zdi, v první části asi uprostřed, na hrobě byl výčet řady jmen

HAVLOVI

Někde vedle Kůrkových

KRÁTKÝCH

Blízko hlavního kříže měl být někde hrob KRÁTKÝCH

ŠIMÁKOVI

Příbuzní s Ptáčníkovými (hrob 1)

Byl přestěhován na nový hřbitov.

BERVICOVI

V Trocnovské nalezen pomník, na něm jsou:

 • Františka Bervicová
 • Bedřiška Bervicová
 • Karel Bervic