608 436 941

Kde všude bydlel Hácha ?

Autor: Jan Štifter | Zveřejněno: středa 4. října 2023 | 24x

Archivář Jiří Cukr publikoval v minulém čísle Trhovosvinenských listů zajímavý článek o trhovosvinenských adresách rodiny Háchovy. Protože jsem se tématem také dlouhodobě zabýval, dovoluji si přidat pár slov – docházím totiž k trochu jiným závěrům.

Pro účastníky konference „Emil Hácha 1872–2022“ jsem připravoval vycházku městem – ulicemi dětství protektorátního prezidenta. Na ni pak navázaly vycházky pro veřejnost, a nakonec také turistický prospekt, který v těchto dnech vydává KIC Trhové Sviny. Studoval jsem vazbu rodiny Háchových na jednotlivá místa, a zkoumal mj. méně známou háchovskou adresu v ulici Branka – číslo 370, kde se říkávalo U Kasinů a později v domě bydlel dr. Gregora. Toto číslo je dnes přeneseno na Svatou Trojici, ale původně stávalo zde, nad Kolínovým mlýnem. Setkal jsem se také s číslem 299, kde bydlel Emil Hácha dle třídních výkazů na konci 70. let 19. století. Tento dům stojí na Rejtech, ale není mi známá jediná vzpomínka či jakákoliv zmínka odkazující se k tomu, že Háchovi na Rejtech někdy žili – tuto skutečnost považuji za spornou. Proč by si pan berní Hácha pronajímal dům tak daleko od svého zaměstnání? Háchovi byli lidé z pohodlného měšťanského bytu, vždy nejlépe poblíž hlavnímu náměstí, kde Josef Hácha pracoval. Navíc věřím, že by se rejtská historie promítla do dalších pramenů, že by na Rejta vzpomínal Theodor Hácha – Emil i Theodor ale své dětství vidí jen v ulici Nové Město 228, kde je dnes pamětní deska. Že tu byli ještě v roce 1880, potvrzuje také zápis z úmrtní matriky – skonal tu dědeček Dominik Klaus. Připustil bych tedy možnost, že byla rejtská adresa v úředních dokumentech zapisována chybně, ale možná se časem najde jiné vysvětlení.

Za zásadní považuji upozornění na čp. 88. Je samozřejmě možné, že se Emil Hácha narodil právě tady. Kdybychom neměli po ruce vyprávění Háchových, knihu Jihočech Emil Hácha a bohatou svinenskou tradici, asi bychom bez většího rozmyslu potvrdili, že správná a jediná možná je adresa Trocnovská 88. Jenže… Ta adresa opět zcela absentuje v rodinné paměti. Pro Háchovy byla příznačná znalost svých kořenů, srůstali s rodinnou historií – je možné, že by Emilovi maminka neprozradila, že se narodil v Trocnovské, protože ji tam třeba zahnala nepřízeň počasí? Emil Hácha považoval dům v Novém města za svůj rodný a hrdě se k němu hlásil. Trocnovská 88 tak prozatím zůstává záhadou – a je moc dobře, že na ni Jiří Cukr upozornil.