608 436 941

Právě začínáme

Autor: jč, hh | Zveřejněno: 25. května 2023 | 43x

Městský zpravodaj oslavil 50. narozeniny

Úvodník s tímto titulkem zahájil před 50 lety vydávání trhovosvinenského městského zpravodaje.

Titulek tohoto článku je totožný s nadpisem úvodníku na 1. straně historicky prvního čísla našeho zpravodaje. Poprvé vyšel v květnu 1973 s rozsahem 6 stran, v nákladu 1500 kusů za 1500 Kčs - jak se dozvídáme z obecní kroniky. Ta dále potvrzuje složení redakční rady, které se můžeme dočíst i v tiráži zpravodaje:

Redakční rada 1. číslo květen 1973: předseda redakční rady Vlastimil Panský, Karel Hašek, Josef John, František Lust, PhMr. František Nekut, Jaroslav Vazda

V úvodníku se mj. dočtete následující:

Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru se školská a kulturní komise rozhodla vydávat Zpravodaj MěstNV. Nebude to pravidelný časopis, ale bude vydáván minimálně čtyřikrát do roka.

Připravuje jej redakční kolektiv, který si je plně vědom náročného úkolu, jímž byl pověřen. Redakční rada se bude snažit, aby ZPRAVODAJ byl trvalým pojítkem nejen mezi národním výborem a občany, ale i opačně.

Jan Krčín, předseda městského národního výboru

Co popřát našemu zpravodaji ke kulatému výročí? To základní, bez čeho žádné městské periodikum nemůže existovat - neutuchající příliv příspěvků (momentálně si nemůžeme stěžovat, takže všem VELKÉ PODĚKOVÁNÍ) a spokojené čtenáře.

Na zdraví TSL!

(pozn. redakce - celý zpravodaj 01/1973 si můžete přečíst na https://tsl.zpravodaje365.cz/ )