608 436 941

Prezidentův osudový úděl

Autor: Text i foto: Mgr. František Slípka | Zveřejněno: 22. října 2022 | 63x

150. výročí narození dr. Emila Háchy

Vědecká konference „Prezidentův osudový úděl“ ke 150. výročí narození dr. Emila Háchy se uskutečnila v pondělí 3. října 2022 v prostorách Lannovy vily v Praze-Bubenči. Zorganizoval ji pod záštitou Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky a Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích historik PhDr. Josef Tomeš.

Úvodní referát, shrnující zásadní křižovatky a dilemata v životě prezidenta Nejvyššího správního soudu, třetího česko-slovenského prezidenta a tzv. „státního prezidenta“ protektorátu, přednesl dr. Tomeš. Profesní cestu „strážce právního státu“ popsal mladý právník JUDr. Dominik Macek. Události, které musel Emil Hácha řešit jako česko-slovenský prezident v období „druhé republiky“, podrobněji popsal historik PhDr. Pavel Suk. Háchovu tragédii a těžký úděl v roli protektorátního prezidenta vyložil historik PhDr. Jan Boris Uhlíř. Osudy lidí kolem Emila Háchy, zejména jeho dcery Milady Rádlové, připomněl opět dr. Tomeš. Zajímavý příběh téměř zapomenutého Háchova kancléře dr. Augusta Popelky vyložil mladý historik Martin Piják. Háchův „druhý“ život po jeho smrti v roce 1945, kdy byl nespravedlivě označován za zrádce a kolaboranta, pak vylíčil historik PhDr. Jaroslav Rokoský. Referáty doprovázely i zajímavé diskuse. Konference se z vážných zdravotních důvodů nemohl bohužel zúčastnit autor nejnovější a zároveň nejrozsáhlejší Háchovy monografie „Prezident lidskosti“ Vít Machálek. Všechny přednesené příspěvky by měly vyjít i ve sborníku z této konference.

Mezi hosty konference byli např. historik Vilém Prečan či kardinál Dominik Duka.

Naposledy se podobné setkání historiků konalo v roce 2005, kdy se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil u příležitosti 60. výročí Háchova úmrtí seminář „Causa Emil Hácha.

 Text i foto: Mgr. František Slípka