608 436 941

Kronika města Trhových Svin

Autor: František Boček | Zveřejněno: 11. října 2022 | 47x

Legionáři

Soupis legionářů pořídil p. Boh. Štojdl, ruský legionář. Soupis byl veřejně vyvěšen celý měsíc za příčinou oprav a doplnění.

Legionáři ruští: Frant. Wortner, Matoušek Lad., Žák Jos., Ostrý Petr, Bärenreiter Petr, Steinbauer Václav, Steinbauer Lad., Steinbauer Petr, Velek Jan, Kollar Jan, Dibitanzl Viktorin, Smrčka Frant., Čada, Ranke Ant., Brousek, Kocmich Jiří, Pexa Karel, Štojdl Boh., K. Dostál, Ferd. Steinbauer.

Zemřelí legionáři: Smrčka Jan, Veisfeit Jan.

Francouzští legionáři: Kolar Jan, Václav Weisfeit, Frant. Svoboda, Karel Polák, F. Babor; z Ameriky: Fr. Hlad a Fr. Steinbauer.

Italští legionáři: Pašek Ladislav, Pachner Eman, Brůžek, Tácha Ondřich, Laidgeb Karel, Musil Frant.

Kolkování bankovek

V únoru roku 1919 bylo vykonáno okolkování bankovek. Předsedou kolkovací akce byl p. Alois Koráb, rada soudu, referentem jejím p. účetní Šindelář. Kolkovalo se ve třech komisích při peněžních ústavech zdejších. V každé komisi bylo asi 10 lidí (úředníci, učitelé aj.). Kolkováno bylo bankovek za K 7,000.000 -. Akce se vykonala zcela hladce. Před kolkováním se konečně kupovalo, krámy plny lidí, zejména venkované chtěli umístiti nahromaděné bankovky. Po kolkování se vyskytly tu a tam ojedinělé bankovky nekolk., výjimkou i větší množství. Polovina bankovek se zadržovala; poněvadž se ve Spořitelně nahromadilo množství peněz a doba byla nejistá, konali Sokolové po dobu kolkování každou noc stráž. Ta měla 3 muže se zbraněmi.

Valutová sbírka

Brzy po převratu, když se rozšířila pověst o sbírce valut, odnášeli někteří obchodníci na pytlíky stříbrných korun. Když byla sbírka nařízena, vykonala ji Spořitelna (valutová půjčka) a sebráno stříbra K 130.000,-, zlata K 16.000,-, mimo nepatrné množství cizích valut. (Podle p. ředitele Šindeláře)

Sokolské odvody

Když vpadli Maďaři na Slovensko, stavěli se zdejší Sokolové mimo nepatrné výjimky k odvodům v Budějovicích (r. 1919 v létě).

Děkanství, příděl půdy

Zákonem ze dne 25/5 1919 vzniklo dlouhodobým nájemcům děkanských pozemků právo převésti tyto do svého vlastnictví. Vyjednávání se protáhlo, ale přece bylo vykonáno usnesením soudu ze dne 18. dubna 1922 a usnesení zapsáno do pozemkových knih dne 5. srpna 1922. Usnesení: Okresní soud přiznává od nemovitostí zapsaných ve vl. čís.186 a náležejících „Děkanství v Trh. Svinech“ tyto pozemky a pozemkové dílce do vlastnictví:

1) pozemek čís. kat. 3426/14 role výměry 29 a 68 m2, čís. kat. 3427/8 louka výměry 4 a 76 m2 Janu Bildovi čp. 485 v Trh. Svinech za přejímací cenu 551 K a další 5% dávku v obnosu 27 K (dále budu zapisovati jen součet přejímací ceny a 5% dávky)

2) pozemek č. k. 3435/2 role výměry 24 a 60 m2, č.k. 3426/24 role výměry 32 a 07 m2, č.k. 3427/18 louka výměry 65 m2 Viktorinu Bildovi čp. 298 za 911 K

3) č. k. 3433/12 role výměry 20 a 42 m2, č.k. 3434/16 louka výměry 2 a 61 m2 manželům Petru a Anně Česákovým za 338 K

4) č. k. 3433/6 role výměry 46 a 12 m2, č.k. 3434/10 louka výměry 3 a 84 m2 Václavu a Marii Černým č. 151 za 839 K

5) č. k. 3433/11 role výměry 21 a 62 m2, č.k. 3434/15 louka 2 a 78 m2 Janu a Terezii Čurdovým čp. 15 za 358 K

6) č. k. 3435/5 role výměry 28 a 68 m2 Josefě Dudové čp. 208 za 421 K

7) č. k. 3433/8 role, č. k. 3434/12 louka úhrnem 25 a 89 m2 Janu Hohenbergerovi č. 124 za 434 K

8) č. k. 3433/9 role výměry 27 a 14 m2, č. k. 3434/13 louka výměry 65 m2 Janu Hubáčkovi čp. 515 za 466 K

9) č. k. 3433/25 role výměry 21 a 92 m2, č. k. 3434/29 louka výměry 85 m2 Marii Jiskrové čp. 49 za 334 K

10) č. k. 3426/18 role výměry 30 a 90 m2, č. k. 3427/12 louka výměry 5 a 51 m2 Janu Kolarovi čp. 304 za 611 K

11) č. k. 3426/41 role výměry 30 a 49 m2, č. k. 3426/36 role výměry 21 a 30 m2, č. k. 3428/8 role výměry 24 a 29 m2, č. k. 3431/5 louka výměry 2 a 55 m2 Josef a Terezie Kollarovi čp. 408 za 1.317 K

12) č. k. 3426/40 role výměry 25 a 41 m2 Ludvíku a Marii Kollarovým č. 133 za 373 K

13) č. k. 3426/15 role výměry 28 a 87 m2, č. k. 3427/9 louka výměry 4 a 01 m2, Marii Kolarové čp. 289 za 552 K

14) č. k. 3426/22 role výměry 45 a 87 m2, č. k. 2427/16 louka výměry 5 a 61 m2, č. k. 3428/6 role výměry 16 a 87 m2, č. k. 3426/13 role výměry 30 a 14 m2, č. k. 3427/7 role výměry 4 a 73 m2 Janu a Marii Kristianovým čp. 417 za 1.734 K

15) č. k. 3435/10 výměra 45 a 90 m2 Janu a Kateřině Kyslíkovým v Bukvici za 674 K

16) č. k. 3433/27 role výměry 35 a 20 m2, č. k. 3434/31 louka výměry 2 a 90 m2 Františce Lukášové čp. 18 za 561 K

17) č. k. 3433/22 role výměry 21 a 71 m2, č. k. 3434/26 louka výměry 96 m2, č. k. 3428/4 role výměry 20 a 27 m2, č. k. m2 Jakubu a Marii Maškovým

18) č. k. 3433/13 role výměry 35 a 97 m2, č. k.3434/17 louka výměry 4 a 38 m2 Aloisii Ostré čp. 339 za 593 K

19) č. k. 3435/3 role výměry 25 a 89 m2 Františku a Alžbětě Pfeifrovým čp. 171 za 380 K

20 č. k. 3433/5 role výměry 42 a 85 m2, č. k. 3434/9 louka výměry 4 a 23 m2 Petru Pišlovu čp. 19 za 790 K

21) č. k. 3426/10 role výměry 31 a 97 m2, č. k. 3426/27 role výměry 20 a 57 m2, č. k. 3427/4 louka výměry 5 a 35 m2, č. k. 3426/20 role výměry 38 a 70 m2 Františku a Alžbětě Roulovým čp. 159 za 1630 K

22) č. k. 3426/16 role výměry 31 a 77 m2, č. k. 3427/10 louka výměry 4 a 30 m2 Leopoldu Smrčkovi čp. 231 za 605 K

23) č. k. 3434/4 role výměry 23 a 93 m2 Marii Steinbauerové č. 50 za 351 K

24) č. k. 3428/2 role výměry 45 a 81 m2 Maxmiliánu Steinbauerovi čp. 17 za 769 K

25) č. k. 3426/20 role výměry 30 a 95 m2, č. k. 3427/14 louka výměry 5 a 63 m2, č. k. Vojtěchu a Josefě Steinbauerovým čp. 433 za 614 K

26) č. k. 3428/3 role výměry 21 a 55 m2, č. k. 3428/9 role výměry 26 a 90 m2, č. k. 3431/4 louka výměry 28 a 91 m2, č. k. 3431/6 louka výměry 21 a 98 m2 Karolíně Steinbauerové čp. 147 za 1.667 K

27) č. k. 3426/6 role výměry 19 a 90 m2, č. k.3426/29 role výměry 33 a 99 m2 Kašparu a Marii Světlým čp. 251 za 833 K

28) č. k. 3426/3 role výměry 16 a 52 m2, č. k. 3426/7 role výměry 42 a 75 m2, č. k.3427/1 louka výměry 2 a 25 m2, č. k. 3431/3 louka výměry 30 a 16 m2, č. k. 93/1 louka výměry 15 a 62 m2 Ferdinandu a Alžbětě Stráským čp. 75 za 2.032 K

29) č. k. 3433/2 role výměry 4 a 19 m2, č. k. 3434/5 louka výměry 12 a 64 m2 Josefu a Marii Šaubové č. 37 za 282 K

30) č. k. 3426/12 role výměry 17 a 16 m2, č. k. 3427/6 louka výměry 2 a 95 m2 Karlu Šaubovi čp. 547 za 337 K

31) č. k. 3433/24 role výměry 19 a 54 m2, č. k. 3433/28 louka výměry 66 m2 Václavu Vágnerovi čp. 376 za 296 K

32) č. k. 3435/4 role výměry 51 a 59 m2 Antonínu Valtrovi čp. 305 za 758 K

33) č. k. 97/1 role výměry …., č. k. 94/5 role výměry 97 m2, č. k. 3426/21 role výměry 38 a 59 m2, č. k. 3427/15 louka výměry 6 a 65 m2, úhrnem 70 a 90 m2 Viktorinu Weissfeitovi čp. 48 za 1.568 K

34) č. k. 3458/8 role výměry 41 a 79 m2 Františku Wortnerovi čp. 318 za 514 K

35) č. k. 3433/19 role výměry 21 a 19 m2, č. k. 3434/23 louka výměry 54 m2 Josefu a Evě Wortnerovým čp. 217 za 319 K

36) č. k. 3426/17 role výměry 33 a 69 m2, č. k. 3427/11 louka výměry 5 a 07 m2, č. k. 3426/35 role výměry 23 a 87 m2, č. k. 3426/1 role výměry 24 a 14 m2, č. k. 3433/21 role výměry 42 a 71 m2, č. k. 3434/25 louka výměry 3 a 16 m2 Leopoldu a Františce Wortnerovým čp. 193 za 2.081 K

37) č. k. 3426/26 role výměry 33 a 83 m2 Hynku a Josefě Zachařovým čp. 263 za 497 K

38) č. k. 3426/4 role výměry 17 a 69 m2 Janu a Anastazii Zachařovým čp. 319 za 297 K

39) č. k. 3435/6 role výměry 25 a 89 m2 Čeňku a Julii Kollarovým čp. 307 za 380 K

40) č. k. 3433/15 role výměry 22 a 20 m2, č. k. 3434/19 louka výměry 2 a 05 m2 Josefu a Anastazii Heidingrovým čp. 123 za 356 K

41) č. k. 3426/9 role výměry 32 a 88 m2, č. k. 3427/3 louka výměry 5 a 55 m2, č. k. 3433/18 role výměry 19 a 38 m2, č. k. 3434/22 louka výměry 40 m2 Janu a Antonii Wortnerovým čp. 386 za 936 K

42) č. k. 3433/7 role výměry 23 a 94 m2, č. k. 3434/11 louka výměry 1 a 50 m2 Antonínu Wortnerovi čp. 22 za 427 K

43) č. k. 3426/11 role výměry 14 a 78 m2, č. k. 3427/5 louka výměry 2 a 54 m2 Petru Weissfeitovi čp. 252 za 290 K

44) č. k. 3426/19 role výměry 31 a 10 m2, č. k. 3427/13 louka výměry 4 a 81 m2 Janu a Evě Čurdovým čp. 395 za 603 K

45) č. k. 3433/3 role výměry 18 a 18 m2, č. k. 3434/7 louka výměry 60 m2 Josefu Fixlovi čp. 519 za 315 K

46) č. k. 3426/2 role výměry 15 a 09 m2, č. k. 3435/9 role výměry 18 a 03 m2 Václavu Poesovi č. 259 za 518 K

Úhrnem přiznáno 32.236 K.

Drahota

Po převratu drahota v některých věcech polevila poněkud. Také po kolkování bankovek bylo něco laciněji, ale ne na dlouho. Koruna klesala ze 30 až na 5 centimů a drahota stoupala. Ceny ve Svinech stoupaly stejnoměrně se vzrůstající drahotou, takže byly drahotní poměry asi takové jako jinde v Čechách, mouka však značně dražší.

Úřední index udává v lednu r. 1921 ve skupině I. (potraviny, topivo, petrolej, mýdlo) zdražení proti roku 1914 na 1.845 %, ve skupině II. (oděv, obuv) zdražení na 3007 % v Čechách. V lednu 1922 je již levněji: I. skupina 1469 %, II. skupina 1992 %. Rychlejší pokles nastal v září: I. skup. 1122 %, II. skupina 1391 %, v listopadu I. skup. 1008 %, II. skupina 1.151 %. V prosinci se zlevňování zastavilo a je teď asi desetkráte tak draho, jako bylo v roce 1914. Ve Svinech postupuje zlevňování o něco pomaleji.