608 436 941

Kronika města Trhových Svin

Autor: František Boček | Zveřejněno: úterý 13. září 2022 | 71x

28. říjen 1918

Ti, kdož byli dne 28. října 1918 v Budějovicích, přivezli radostnou zprávu již večer. Teprve ráno 29. října o 7. hodině ráno kupí se náměstí hloučky lidí a čtou provolání v novinách. První úřední ohlášení naší svobody došlo telegraficky (dle udání p. poštmistra) do Trh. Svinů dne 29. října 1918 o VIII. hodině ranní a současně též i text prvního našeho ústavního zákona a direktivy první vlády s žádostí, aby to poštovní úřady obecním úřadům oznámily. Zde stalo se tak před 9. hod. ranní v místnostech okresního výboru zdejším vrchním poštmistrem Stieborem u přítomnosti starosty Kouby a jiných občanů. Před 9. hodinou řadí se průvod, jenž prochází městem s hudbou a zpěvem. Před radnicí konány projevy městské rady a 3 politických stran: za národní socialisty mluví p. Fr. Šindelář, za soc. demokraty p. ???, za státoprávní demokr. p. učitel Smitka. Zvoleni zástupci politických stran, ti odcházejí na radnici a konají slavnostní schůzi. Tam zvolen národní výbor složený ze 3 členů každé politické strany a z několika členů městské rady s předsedou Koubou v čele. V dopolední slavnostní schůzi přečten telegram z Prahy obsahující provolání revoluční vlády a vybídnutí k zachování zákonů dosavadních. Na náměstí nadšení, po orlech již ráno stržených šlapáno, vybízení k pořádku, den sváteční, město oživeno dlouho do noci, hraje hudba, večer schůze.

Sokolská stráž

Sokolové s Trh. Svinů konají strážní službu na Nových Hradech, odzbrojují a zabavují potraviny všem, kdož z republiky je vyvážejí. Zabavené potraviny odváděny do Č. Budějovic, malá část jich prodána též lidu v Trh. Svinech na radnici. Ženy sokolské naší jednoty vaří v Borovanech na nádraží polévky vojákům vracejícím se v nepořádku do vlasti.

Národní výbor

Národní výbor staral se o to, aby v městě zaveden a udržen pořádek, aby zlepšeny poměry zásobovací a vyřizovací, aby zlevnily potraviny a zabráněno vyvážení. Měl časté schůze obyčejně v 6 hod. večer a projednávány na nich rozmanité otázky: noční hlídky – zásobování města palivem a moukou – akce k zlevňování potravin – stíhání lichvářů – poplatky za pečení chleba – zabavování potravin určených k vývozu – zákaz vývozu a noční hlídky atd.

Národní výbor ostře odsoudil lichvu s moukou a nařizoval mlynářům přípustné ceny mouky. Mnozí lidé, kteří platili za války lichvářské ceny za mouku, vynutili si od mlynářů vrácení peněz. Zvláště těm, kteří dovedli křičet a hrozit, bylo hodně vráceno.

Nucený rozprodej

Bylo právě v neděli, kdy mnoho lidí schází se po bohoslužbách na náměstí. Všude rokuje se o drahotě, nadává se obchodníkům, proč ceny neklesají. Několik řečníků vykládá, že nutna svépomoc; včera v Budějovicích se rabovalo a hned ceny šly dolů. Zástup mladíků zkouší to u kloboučníků a skutečně prodávány klobouky, košile atd. za poloviční ceny. Obchodníci zavírají rychle krámy, stahují kovová rola, aby zboží zachránili. Aby národní výbor zabránil možným nepořádkům a umožnil každému chudému nákup alespoň jednoho kousku nutného oděvu, vydává vyhlášku, jíž dovoluje obchodníkům několik dní zavříti krámy. V té době chodí členové národního výboru od obchodníka k obchodníku, pořizují seznamy věcí textilních v krámu jsoucích a vybízejí ke snížení cen. Tak zabráněno rabování; na radnici vydávány poukázky na části oděvu a mnoho zboží bylo za mírné ceny rozprodáno, někde ovšem i pod cenu nákupní, ale bylo též v oči bijící, jak někde zboží rázem zmizelo do tajných úkrytů. (Potud podle p. odb. uč. Smitky)

List vojínův

Dříve než se vzdálíme od doby převratu, jest povinností vzpomenouti těch, kteří největší oběť přinesli. Napisuji list Kašpara Alta z Trh. Svinů, jehož jméno je níže v soupisu padlých: „Drahý tatínku. Předně přijměte ode mě srdečný pozdrav a sladké políbení nevím jak vám to mám napsat abych vás tím potěšil ale nemohu jinak neb vás nechci zarmoutit protož si to neberte tak do hlavy to víte, že to nic není platný je to ještě čím dál tím horší neb já toho mám sám dost snad pán Bůh dá že to tak zlý nebude vždyť pro každého není kule ulita přání moje je takové až snad bude po válce ještě jednou spatřit drahý tatínku též vás prosím byste mi předem odpustil než vodjedu na to válečné pole v čom sem vás kdy neposlech a v čom sem vás urazil a v čom sem vás rozhněval neb teprve nyní se mi vodvírá hlava že sem nebyl takovým jakým sem měl být protož drahý tatínku mě vyslyšte a odpuste mi to neb chci jíti do války s čistým svědomím protož se s vámi loučím a vás prosím byste se upamatoval a vše mi odpustil neb jest to moje poslední přání které si žádám ačkoliv doufám že snad pán bůh dá že mi dá Bůh mi to dočkat a zdrávy se zase shledat tak buďte trpělivý a já budu též očekávat až nadejde doba že se zase zdrávy shledáme tak přijměte ode mě toto psaní jako dar protož buďte trpělivý a loučím se s vámi a odpuste mi vše v čom sem vás zarmoutil žíte zbohem – zbohem zbohem loučí se s vámi váš syn Kašpar psal bych vám více ale pro slze nemohu již je krátká doba před odjezdem v neděli nebo v pondělí jedem zbohem ještě vás líbá váš syn Kašpar zbohem – zbohem – zbohem.“

Soupis padlých

Tento soupis padlých vojínů dodal mi spolek pro postavení pomníku padlým; byl více než měsíc veřejně (za příčinou doplnění a opravení) vyvěšen a opravy a doplňky učiněny. Bratr padlého Jana Pišla též žádal o vyškrtnutí ze zápisu (č. 51), neboť oni stále doufají, že se ještě vrátí. Je to soupis vojínů padlých nebo zemřelých (hlavně v nemocnicích vojenských) po poranění v roce 1914-1918 za světové války. Potřebné změny později lze zapsati.

Soupis padlých

 1. Tomáš Šícho, příslušnost Rejta, bojiště Srbsko
 2. Vilibald Zemene
 3. Jan John, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 4. Theodor Haleš, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 5. Josef Dubský, příslušnost Strakonice, bojiště Srbsko
 6. Jan Šanfl, příslušnost Rokycany, bojiště Rusko
 7. Frant. Steinbauer, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 8. Jakub Okrupa, příslušnost Otěvěk, bojiště Rusko
 9. Jan Neukam, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 10. Jakub Hubáček, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 11. Jan Roule, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 12. Kašpar Alt, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 13. Viktorin Fixl, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 14. Václav Herbst, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 15. Jan Koláček, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 16. Jan Ostrý, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 17. Josef Ostrý, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 18. Antonín Špát příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 19. Frant. Hubáček, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 20. Roman Ostrý, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 21. Emil Stejskal, příslušnost Tábor, bojiště Č. Hora
 22. Lukáš Brousek, příslušnost Kebleny, bojiště Rusko
 23. Jan Pavel, příslušnost Todeň, bojiště Rusko
 24. Frant Votruba, příslušnost Kondrač, bojiště Srbsko
 25. Josef Lysák, příslušnost Lniště
 26. Jan Kudlata, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 27. Josef Trajer, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 28. Rudolf Trajer, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 29. Jan Čapek, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Č. Hora
 30. Frant. Barvínek, příslušnost Tábor, bojiště Rusko
 31. Jan Veisfeit, bojiště Rusko
 32. Petr Veisfeit, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 33. Frant. Kulhán, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 34. Jan Maděra, příslušnost Kramolín, bojiště Srbsko
 35. Jan Tvaroh, příslušnost Mohuřice, bojiště Č. Hora
 36. Jan Ondřich, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 37. Čeněk Barthel, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Č. Hora
 38. Jan Beneš, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 39. Jan Tomášek, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 40. Václav Děkan, příslušnost Selce, bojiště Italie
 41. Jan Studený, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 42. Jan Steinbauer, příslušnost Trhové Sviny
 43. Bedřich Lukáš, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 44. Karel Valter, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 45. Emerych Kollar, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 46. Bedřich Mráz, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 47. Matěj Brabec, příslušnost Měchov, bojiště Rusko
 48. František Jindra, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 49. Jan Matoušek, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 50. Karel Studený, příslušnost Kaplice, bojiště Italie
 51. Jan Pišl, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 52. Frant. Řečíkov, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 53. Jan Marek, příslušnost Rejta, bojiště Rusko
 54. Petr Reindl, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 55. Bedřich Steinbauer, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 56. František Čada, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 57. Jan Šenauer, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Rusko
 58. Jan Valeš, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 59. Frant. Maxa, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 60. Karel Jiskra, příslušnost Trhové Sviny
 61. Petr Vožický, příslušnost Trhové Sviny
 62. Kašpar Šícho, příslušnost Rejta
 63. Frant. Bild, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 64. Alois Nemrava, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 65. Václav Liška, příslušnost Trhové Sviny
 66. Frant. Stráský, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 67. Leopold Hohenberger, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Italie
 68. Jan Veisfeit, příslušnost Trhové Sviny (č. 48)
 69. Karel Vágner, příslušnost Trhové Sviny
 70. Frant. Ostrý, příslušnost Trhové Sviny
 71. Kašpar Valeš, příslušnost Rejta
 72. Jan Smrčka, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Sibiř
 73. Karel Steinbauer, příslušnost Rejta
 74. Frant. Pišl, příslušnost Trhové Sviny
 75. Jan Šnejda, příslušnost Trhové Sviny
 76. Frant. Kollar
 77. Jos. Kollar
 78. Frant Studený, příslušnost Rejta
 79. Jan Reindl, příslušnost Rejta
 80. Felix Pilbauer, příslušnost Trhové Sviny
 81. Jaroslav Vortner, příslušnost Trhové Sviny, bojiště Srbsko
 82. Matouš Reindl, příslušnost Rejta, bojiště Rusko
 83. Kašpar Korčák, příslušnost Rejta, bojiště Italie
 84. Josef Tácha, příslušnost Rejta, bojiště Srbsko