608 436 941

Kostelík a Karlovy Vary

Autor: Jiří Čajan | Zveřejněno: pátek 12. července 2019 | 210x

Kaple Panny Marie Sněžné nad Hrádkem

První písemná zmínka o kapli Panny Marie Sněžné nad Hrádkem v lese zvaném Kostelík je z roku 1692. Hraběnka Markéta z Abensberku, manželka Ferdinanda Buquoye tehdy prodala zámek Olešnici se vsí, dvorem a kaplí v lese „Na kameni“ svému synovi Filipu Emanuelovi za 44.000 zlatých. Lze předpokládat, že toto místo bylo uctíváno už i v době předkřesťanské vzhledem k pověstem o kopci Háperku (dnes Dubí) se dvěma vrcholy Černobohem a Světlobohem a údajnému skalnímu kněžišti pod kaplí.

Poté, co byla přímo ve vsi Olešnici zřízená lokálie trhosvinenské fary, byla kaple Panny Marie Sněžné nařízením místodržitelství zrušena a pobořena. Oltářní obraz s dalším mobiliářem byl přenesen do kostela svatého Václava, který vznikl v roce 1787 přestavbou olešnického zámeckého pivovaru.

Přesto bylo místo „Na kameni“ nadále navštěvováno a drženo v úctě, zrušenou kapli připomínal obrázek malovaný na plechu, připevněný na dřevěném sloupu. Josef Roubín z Olešnice odkázal 100 zlatých na zhotovení nového pomníku v místě bývalé kaple. Po jeho smrti v roce 1888 byly peníze uloženy místním farářem. V roce 1902 přidala k tomuto obnosu výměnkářka Kateřina Průková 50 zlatých, a když dodala dcera mlynáře ze Lhotky ještě dalších padesát, bylo rozhodnuto o stavbě kamenného pomníku odolávajícímu povětrnostním vlivům.

Zhotovením žulové výklenkové kaple byl pověřen kameník Karel Dvořák ze Lhotky u Besednic, obraz Panny Marie Sněžné krytý silným sklem namaloval podle římského misálu akademický malíř Josef Hübsch (1861-1933) z Vinohrad, redaktor časopisu Božetěch, za 20 zlatých.

Pseudogotická kaplička na kameni s mísou, kde podle pověsti koupala Panna Maria Ježíška, byla postavena v roce 1904 a vysvěcena za účasti mnoha poutníků.

V lese na křižovatce cest jihozápadně od Karlových Varů zavěsil na strom v roce 1716 lesník Benjamin Muckl obraz Panny Marie. Další generace lesníků a lázeňských hostů místo, které bylo cílem mnoha vycházek, pečlivě udržovala. Později se zde začalo říkat „U obrazu“. V roce 1894 nechala městská rada vedle obrázku postavit výstavný dřevěný altán. O rok později poškodila bouře starý ztrouchnivělý strom tak, že musel být poražen, zůstalo jen torzo kmene se stříškou nad obrázkem. Nato bylo rozhodnuto postavit novou mramorovou sloupovou výklenkovou kapličku. Donátorem se stala rodina zemřelého lázeňského hosta Nicolause Dumby, vídeňského průmyslníka řeckého původu. Nový obraz Panny Marie s Vřídlem namaloval vídeňský secesní malíř a sochař Franz Matsch (spolu s Gustavem Klimtem a Ernstem Klimtem například vytvořili oponu pro divadlo v Karlových Varech). K slavnostnímu vysvěcení kapličky nazvané Das Bild došlo 24. července roku 1900.

A co mají obě kaple společného? V olešnické farní kronice je zapsáno, že kameníku Karlu Dvořákovi byl vzorem monument stojící v lese u Karlových Varů. Nejsou to kaple naprosto shodné, olešnická není přesnou kopií té karlovarské. Karlovarská kaple, nacházející se v lázeňských lesích, je robustnější a větší, ale že byla inspirací pro práci lhotského řemeslníka je zřejmé i z přiložených fotografií. Posuďte sami.