608 436 941

Noční můra u Lysáků

Autor: Petr Kozel | Zveřejněno: sobota 15. června 2019 | 125x

(z historické černé kroniky, část 2.)

Mord z roku 1936

V zápisech svinenské kroniky z roku 1936 jsem našel zmínku o jednom velmi násilném činu, který se shodou náhod stal opět v odlehlejší části okolí města (stejně jako minule popisovaný případ vraždy u nedaleké samoty Mokrovec, viz. TSL 10/2018). Událost se týkala nejspíše usedlosti čp. 574, kde se dodnes říká "U Lysáků" (a dle různých mapových podkladů také “Na Slavíkovci“). Dalo by se tedy s velkou nadsázkou říci, že tento kout podobné činy tehdy nějakým způsobem přitahoval? Vidíme zde tedy opět, jak doba 1. republiky nebyla zdaleka tak idylická a že podobné záležitosti nejsou typické jen pro dnešek. Vždycky totiž záleží hlavně na psychickém rozpoložení konkrétních lidí (navíc, pokud ještě uvážíme poblouznění hormonálním koktejlem, jako nejspíše v tomto případě...). V tehdejší kronice učitel František Křtěnský tuto hrůznou událost (pravděpodobně ale až dodatečně někdy v 60. letech ?, viz. TSL 1/2004, s. 5) popsal takto:

"V našem městě byl i pokus vraždy, kterého se dopustil Boh. Fröhlich z Písku na 17-leté Juli Lysákové z jednot od mlýnů. Důvodem bylo přerušení známosti, neboť Fröhlich byl na děvče hrubý a vyhrožoval jí zabitím nebo aspoň zmrzačením. V červenci přijel za ní do Trh. Svin a vyhledal ji při taneční zábavě. Když se vraceli domů, začal ji ohrožovat nožem. Náhodou Lysáková vytušila včas jeho úmysl a zakryla si rukama oči. Utrpěla řeznou ránu od nosního kořene přes pravé oční víčko, bodnou ránu nad levým okem až ke kosti, seříznutí špičky pravého palce a řeznou ránu mezi ukazováčkem a palcem levé ruky až ke šlachám. Na křik zraněné se dal Fröhlich na útěk. Četnictvem bylo po něm zahájeno pátrání, načež napsal výhružný dopis, v němž Lysákové hrozil, že na ní provede bestiální čin, za který dostane doživotní žalář, ale zločin dokončí. Za několik dní na to přijel do Trh. Svin a skrýval se poblíž bydliště Lysákové, odkud, když byl spatřen, utekl. Byl pronásledován otcem Lysákem a synem Janem, ale Fröhlich jim hrozil nožem, chytali ho. Chytili ho četníci a u soudu mu za tuto nekonanou vraždu dali 7 měs. těž. nepodmíneč. žaláře." (srv. Kronika města Trhových Svin III. sv., 1931–1946, online digi.ceskearchivy.cz, sn. 47)

Další podrobnosti k tomuto činu jsem pak překvapivě nalezl opět i v dobovém tisku, a to v článku s výmluvným titulkem: "Málem by byl vypíchl milé oči nožem a ještě jí sliboval horší věci" (srv. Jihočech ze dne 27. 8. 1936, s. 5, online kramerius.cbvk.cz). Podle oné novinové zprávy bylo tehdy Fröhlichovi 24 let a Lysákové 18 let (její věk by odpovídal i podle sčítání lidu z roku 1921 pro čp. 574 – zde je ovšem Julie uvedena jako Studená, nar. 5. 2. 1918 – tj. nejspíše po zemřelém otci, tchánovi Lysáka ? - v domě v té době uvedena tchyně majitele domu Antonie Studená, nar. 1854, v té době již vdova). Dívka prý měla sloužit v té době v Písku (tím se vysvětluje tehdy ještě stále poměrně značná geografická vzdálenost páru). Na oné taneční zábavě ve Svinech se měli setkat dne 12. července 1936. Po návratu do Trhových Svinů se prý Fröhlich skrýval v lese nedaleko domu Lysákových. Poté, co ho na útěku duchapřítomný otec Lysák dostihl (dle sčítání 1921 nejspíše Petr L. ?, rolník a zedník, majitel domu, nar. 15. 5. 1894 v Čížkrajicích), mladík mu prý doslova "vyhrožoval vykucháním, nepůjde-li od něho pryč". Dodejme, že kromě v zápisu zmíněného trestu žalářem byl pak Fröhlich potrestán také ztrátou volebního práva a náhradou výloh spojených s léčením dívky. Protože ale zatím nemám (stejně jako v 1. části tohoto volného miniseriálu) další informace z archivních pramenů (např. soudního spisu, četnického protokolu o vyšetřování etc.), o prvotním motivu Fröhlichova chování můžeme opět jen spekulovat. Byl “jen“ psychicky poněkud narušený, nebo to celé mělo příčinu se sexuálním podtextem, např. v dívčině odpírání pohlavního styku ? Přiznám se, trochu mě zamrazilo, když jsem opět před časem znovu šel po staré úvozové cestě, jejíž část, dodnes polozarostlá, směřuje od Hanzlů mlýna právě k “Lysákům“...

(Sčítací archy z let 1890 – 1921 pro TS jsou dostupny online také na digi.ceskearchivy.cz. PS: Pokud by o tomto případu někdo z Vás věděl více, napište mi na email kozelp02@seznam.cz nebo na adresu redakce TSL.)