608 436 941

Historik letectví Pavel Sviták

Autor: Jiří Čajan | Zveřejněno: čtvrtek 6. ledna 2022 | 87x

Seznamte se s dalším zajímavým rodákem z našeho města

Už je to dobře přes deset let, kdy mne prvně e-mailem oslovil pan Pavel Sviták. Zmínil se jen, že dělá do letecké historie a jak tak prochází dobové tisky, setkává se s mnohými články o Trhových Svinech. Jako svinenskému rodákovi mu bylo líto, že tyto prastaré informace zůstávají zastrčeny ve starých novinách a časopisech, a že jestli bych chtěl, tak by mi ty články, jako člověku zabývajícího se svinenskou historií, posílal. Samozřejmě mě to velice potěšilo. Taková studnice informací. A na revanš, kdybych narazil na něco o letadlech, abych poslal zase já. Tak jsme si začali vyměňovat tyhle článečky – pan Sviták v počtu dodaných jednoznačně vítězí. Mnohdy probíráme i všeobecnou svinenskou minulost a postřehy z doby jeho dětství v Trhových Svinech.

Slovo dalo slovo a nakonec se mi ho podařilo přesvědčit, aby napsal pár řádek o svých svinenských zážitcích.

Po nějakém čase jsem si uvědomil, že vlastně ani nevím, s kým si dopisuji a začal jsem se po panu Svitákovi pídit na webových stránkách. Zjistil jsem, že je velmi výraznou a významnou kapacitou v oboru letecké historie. Dovolte, abych vás s ním v krátkosti seznámil.

Pavel Sviták se narodil v Trhových Svinech 23. března roku 1946. V roce 1951 rodina přesídlila do Českých Budějovic, kde absolvoval povinnou školní docházku. V roce 1960 se přestěhoval s rodiči do Prahy, kde ve Vysočanech studoval na střední všeobecně vzdělávací škole. Od malička se chtěl stát pilotem. Zájem o létání přešel na konstrukci letadel – byl přijat na Vojenskou technickou akademii v Brně, obor stavba letadel. Na tuto školu bohužel nemohl nastoupit pro potíže se zrakem.

V polovině šedesátých let minulého století se stal členem skupiny nadšenců, která bezúplatně ve svém volnu renovovala historická letadla pro Národní technické muzeum. V roce 1968 začal pracovat v nově vzniklém leteckém muzeu ve Kbelích. Nejdříve na dílně na opravách letadel a pak jako správce sbírek. Při této práci si prohluboval poznatky o počátcích létání u nás a svým neúnavným bádáním urovnával zaběhnutá klišé v naší letecké historii. Jeho následným zaměstnáním byly Vývojové dílny ČSAV, kde se mimo jiné podílel na výrobě dílů pro kosmické programy jako například pro družici Magion 5. S úsměvem vzpomíná, jak s těmi součástmi upadl na zledovatělém chodníku. Ale neupustil, materiál pro družici zachránil.

Po zrušení dílen v roce 1991 pracoval v Národní knihovně, od roku 1994 byl redaktorem časopisu Letectví a kosmonautika, v letech 1999-2002 pracoval ve vývoji firmy Aero Vodochody, poté se vrátil zpět do redakce Letectví a kosmonautiky, kde zůstal až do odchodu do penze.

Pavel Sviták je autorem stovek článků o historii letectví, napsal i několik knih. Národní technické muzeum vydává od roku 2015 jeho obsáhlejší práci Větroplavba, kde zachycuje rané dějiny československého letectví. Na jaře letošního roku vyjde její čtvrtá část. Město Pardubice proslavil jako kolébku letectví u nás, za což mu byla udělena Medaile města Pardubic, byl vyznamenán parlamentem České republiky jako „Osobnost českého letectví“.