608 436 941

Sviny pořád dokáží překvapit ! (aneb vyplatí se koukat kolem sebe...)

Autor: Mgr. Petr Kozel | Zveřejněno: 24. března 2019 | 257x

Historické artefakty v ulicích města

Zatímco jiní při pochůzkách městem nejspíše v drtivé většině koukají do svých chytrých telefonů, našinec má oči obrácené obyčejně vzhůru k fasádám domů. Je to taková menší "deformace z povolání“ historika a zájemce o památky. Pozoruji a vidím stavební detaily, které jinak okoloj(e)doucím obyčejně uniknou. Krajské město mi v tomto ohledu obyčejně poskytuje dostatek podnětů, neuniknou mi tak například zdobné detaily štukatur, stará uliční značení či historická čísla domů. Ovšem zas tak špatně na tom po této stránce nejsou ani Trhové Sviny !

Na přiloženém fotu je mnou o jednom letošním únorovém víkendu nalezený artefakt. Jde o rytinu rozměrů cca. 26 cm na výšku x 13 cm na šířku, mající zřetelnou podobu husitského kalicha. Ta se nachází na hlavním svinenském náměstí pod trafikou zhruba v úrovni rohu domu čp. 117 téměř na kraji kamenného pásu staré dlažby (zhruba N 48° 50.443' E 14° 38.224'). I když jsem tudy šel asi 1000x (stejně jako Vy), kdybych se nekoukal náhodou pod nohy, tak tuto zajímavost neobjevím. Zpočátku jsem si myslel, že jde pro zájemce o historii města o notoricky známou věc, ale po lehkém "sondování terénu" usuzuji, že tomu tak není...

Doma jsme pak přemýšleli, jak se sem tato symbolika mohla dostat ? Mohlo k tomu dle mého dojít i čistou "náhodou", např. při tehdejší úpravě náměstí v roce 1931. Je rozhodně zajímavé uvažovat nad tím, že by se některý z kameníků nebo dělníků rozhodl zanechat na sebe (a své československé vyznání ?) památku příštím generacím. (Vlastně jakousi obdobu dnešního graffiti ?) Dále mě napadlo, že by onen kalich mohl mít souvislost s tehdejší československou církví v Trhových Svinech? Ta totiž, dříve než byl otevřen v roce 1936 "husitský sbor" (na části pozemku tehdejšího tržiště), pořádala své bohoslužby v místní sokolovně, od r. 1930 v zasedací síni radnice anebo zřejmě při pěkném počasí právě na náměstí. Tedy, že by onen piktogram označoval právě toto místo ? Nelze samozřejmě zcela vyloučit možnost, že kamenné prvky pocházejí úplně odjinud a byly do dlažby zakomponovány až při novějších úpravách horní části náměstí.

Kalich jsem oměřil a zdokumentoval jak fotograficky, tak kresbou. Dá se čekat, že ošlapáním dlažby časem rytina ztratila původní hloubku. Nevíme také, zda ono „C“ na levé straně je uchem nádoby nebo snad monogramem autora ? Jak vidíte, je zde více otázek než odpovědí. Vím, jde o pouhý a ba i nicotný detail z historie našeho města. Přesto bych však tuto "záhadu" chtěl rozlousknout a budu velice rád, pokud by někdo z čtenářů k tomuto tématu věděl více ? Ozvěte se případně prosím na email kozelp02@seznam.cz nebo na adresu redakce TSL.

Svinologii zdar ! a s pozdravem