608 436 941

Červnové rozjímání

Autor: Václav Heidinger | Zveřejněno: úterý 21. května 2019 | 120x

Zajímavosti měsíce června

Vrátím se ještě k předešlému měsíci květnu. Jeho začátek byl přesně podle pranostiky „Studený máj,v stodole ráj.“ Snad se mírnými májovými dešti alespoň trochu doplnily zásoby podzemních vod.Jaká úroda na polích bude, to se uvidí až v létě.

Ale k měsíci červnu. Padesát dnů po Velikonocích se slaví Svatodušní svátky, nebo také Letnice. Letos připadají na 9. června. Slaví se na památku událostí, které prožili první křesťané. Připomínají si seslání Ducha svatého na apoštoly a na Marii. Dříve se držely dva dny. Ve Svatodušní neděli a pondělí. V kostelech jsou růžemi vyzdobené oltáře. Konají se slavnostní mše a světí se křestní voda. Pondělí bylo svátkem, ve kterém se otevírá svět pohanského dávnověku jako slavnost mládí, zrcadlící krásu a sílu rozkvetlé přírody.

Pro děti je červen měsícem očekávání prázdnin, pro dospělé je to čas, kdy se po celoroční práci těší na zaslouženou dovolenou. Ještě nebývá letní spalující horko, louky a celá příroda příjemně voní.

Jeho pojmenování souvisí se zráním a červenáním třešní, višní, jahod, malin či rybízu. Užíváme si dlouhého světla, zvláště o letním slunovratu (21. 6. ), kdy nastává nejdelší den v roce. V tomto období bývají senoseče. Naši předkové chovali hlubokou úctu k přírodě. Poslouchali zvuky, šustění listí ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu či zpěv ptáků. Věděli, že pod hladinou zvuků je něco většího, jakási posvátnost,j iž nelze pochopit. Ženy, které dávají život a jsou s přírodou a půdou daleko více niterně propojené, jako první vstupovaly do luk. Omlouvaly se přírodě, že si berou bez zasetí její korunu. Žádaly, aby příští rok byla tráva stejně krásná a bohatá. Věděly, že má čarovnou moc a dává přežít hospodářství až do prvních sněhových vloček. Seno z první senoseče je to nejdůležitější a má moc léčit dobytek.

Kosení trávy byla mužská záležitost. Kosy jsou nástroj prověřený časem. Používaly se již v době železné a staly se symbolem selských bouří a husitských bitev. Kosa musí být naklepaná a řádně nabroušená jako břitva, aby tráva nekladla odpor. Sekáči si při práci zpívali a tím získávali novou energii.

To už je ale jenom historie…

V době letního slunovratu na základě podobnostní magie bylo sluneční světlo podporováno světlem a silou ohně. Proto byly při západu slunce na vrcholcích kopců zapalovány posvátné hranice, aby se moc světla udržela i po celou noc. Oheň byl vlastně zpodobněním slunce, měl také stejně očistnou a obnovující sílu. Proto skákání přes oheň chránilo před nemocemi a odhánělo neštěstí. Oslavy provázely tance okolo ohňů, rozhazování uhlíků po polích k zajištění dobré úrody. Žehnalo se dobytku zapálenými bylinami.

24. června je svátek sv. Jana. Svatojánská noc skrývala mnoho tajemství, spojovala milence, odkrývala poklady a rozestupovaly se skály. Říká se ,že během této noci může semínko kapradí přivolat lásku a díky květu kapradiny se člověk může stát neviditelným. O této noci se v lesích, na lukách v blízkosti bažin proháněly bludičky a lesní panny. Bylinky měly kouzelnou moc, např. pelyněk, divizna, zvoneček,t řezalka. Též to byla noc k milostnému čarování. Věneček, který si děvče uvilo z devatera kvítí a dalo si ho pod hlavu, měl přivodit sen o budoucím ženichovi. Nesměla v něm chybět mateřídouška,kopretina,chrpa,smolnička,jitrocel,rmen,šípková růže,zvonek a netřesk.

Místem uctívání slunce, zejména o letním slunovratu, je stavba Stonehenge ve Velké Británii, neboť je otevřena k východu právě v tuto dobu.

V Praze máme také zajímavost. Na Mostecké věži u Karlova mostu je znázorněna středověká kosmologie časů Karla IV. Věž je rozdělena do čtyř sfér - zemské, měsíční, sluneční a hvězdné. Zemská sféra obsahuje symboly lidských hříchů, měsíční sochu sv. Václava, sluneční sochy sv. Víta, Karla IV. a Václava IV. Hvězdná sféra sochy sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda. Na věži jsou napsány číslice 135797531 (dají se číst i odzadu), které by měly říkat, že základní kámen mostu byl položen v roce 1357, 9. 7. v 5 hodin 31 minut. Karel IV. čekal 15 let na toto datum, kdy byl nejpříznivější okamžik - konjunkce Slunce k Saturnu. V letním slunovratu zapadá Slunce při pohledu od věže přesně za chrámem sv. Víta.

Ať vás o dovolené vaše kroky zavedou kamkoli, hezky si léto užijte.

Léto budiž pochváleno.