608 436 941

Cestovní ruch v roce 2020 z pohledu spolku Novohradsko - Doudlebsko

Autor: Mgr. Michal Jarolímek | Zveřejněno: 12. prosince 2020 | 43x

Rok 2020 skončil, ale stav nouzového cestovního klidu stále pokračuje, a tak je možná vhodná doba na bilancování toho, jaký ten letošní rok z pohledu cestovního ruchu v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko vlastně byl.

Jak známo cestovní ruch má v popisu práce stejnojmenná organizace Novohradsko -Doudlebsko, z.s. Tento spolek, který v současné době sdružuje 25 členů z řad podnikatelů, neziskových organizací i veřejné správy pracoval tak, jako v minulých letech s podporou měst a obcí v regionu, Jihočeské centrály cestovního ruchu a Jihočeského kraje. Přestože situace nebyla v letošním roce vůbec jednoduchá, dařilo se celkem úspěšně navazovat na aktivity z předchozích let a rozvíjet činnost ve všech čtyřech oblastech, které tvoří soubor podmínek pro ekonomicky efektivní, zážitkově kvalitní a k přírodě šetrný cestovní ruch.

První oblastí byla péče o drobnou turistickou infrastrukturu, tedy různé informační panely, odpočívadla, kolostavy a orientační značení, které můžeme potkat rozesety po celém našem území Novohradska a Doudlebska. Máme toto území podrobně zmapováno a víme, že je zde mnoho těchto předmětů, které vyžadují nejen pravidelnou péči, ale často jsou i ve stavu, kdy údržba již nestačí a je nutná prostá výměna. Pilotně jsme nabídli obci Dolní Dvořiště, že zajistíme výměnu odpočívadla na hraničním přechodu v Cetvinách a lávky pro pěší přes potok a mokřad u Svatého Kamene. Povedlo se a dnes již vše slouží svému účelu. Navíc jsme si vyzkoušeli způsob spolupráce, který je možný aplikovat i v jiných obcích naší oblasti. Pro jiné obce jsme naopak vytvořili a nově nainstalovali menší informační panely, na kterých turisté mohou najít zajímavé informace o daném místě. Tyto panely nyní lemují námi vyznačenou cykloturistickou trasu vedoucí z Českých Budějovic do Novohradských hor a podél Malše zpět do krajského města.

Dalším významný počin, který byl realizován ve spolupráci s Městem Nové Hrady, byl dokončen teprve nedávno. Jde o vytvoření tzv. Encyklopedie „železné opony“, která se skrývá v multimediálním panelu nainstalovaném u Skanzenu ochrany státní hranice a železné opony na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck. Encyklopedie má podobu 59 videospotů, z nichž převážná většina přináší informace o různých aspektech života na státní hranici před rokem 1989. Videospoty jsou namluveny i v německé a anglické jazykové mutaci, což může být zajímavé nejen pro zahraniční návštěvníky, ale i pro zpestření jazykové výuky dětí a mládeže z našeho regionu. Nutno dodat, že multimediální informační panel jsme doplnili i velkoformátovou mapou, na které je možné vidět průběh celé linie železné opony dělící před rokem 1989 Evropu na dva nesmiřitelné tábory.

Cestovní ruch se nedá dělat bez lidí, kteří mají kvalitní znalosti a dovednosti. Další oblastí našich aktivit proto byly vzdělávací kurzy určené pro lidi, kteří v cestovním ruchu pracují. Pracovníci z informačních center, podnikatelé, ale i zástupci obcí byli účastníky kurzů zaměřených na jazykové vzdělávání a marketing. Bohužel se však kurzy díky koronakrizi nemohly uskutečnit v plném plánovaném rozsahu. Přesto z ohlasů účastníků vyplývá, že jejich obsah přispěl k obohacení jejich znalostí a dovedností.

Cestovní ruch je velmi komplexní odvětví, které vyžaduje intenzivní spolupráci mezi různými aktéry ze ziskového i neziskového sektoru a veřejné správy. Naší další oblastí práce je proto vytváření podmínek pro tuto spolupráci a její následný rozvoj. Příklad budování takové spolupráce se odehrává například pod značkou Opravdu od nás. Jde o vyhledávání, certifikaci a podporu výrobců lokálních produktů s cílem zvýšit jejich odbytové příležitosti a obohatit nabídku různých originálních výrobků nejen pro „místní“, ale také pro turisty. V letošním roce se nám podařilo obohatit tuto nabídku o dalších 14 řemeslných, potravinových a uměleckých výrobků.

Letošní složitá epidemiologická situace paradoxně přispěla k rozvoji spolupráce s podnikatelskými subjekty, konkrétně pak s provozovateli ubytovacích kapacit. Náš spolek byl Jihočeskou centrálou cestovního ruchu pověřen ke koordinaci a zprostředkování podpory ubytovatelů formou slevových poukázek pro ubytované hosty. Z Novohradska a Doudlebska se celkem do tohoto podpůrného programu Jihočeského kraje zapojilo celkem 28 hotelů a penzionů. Hosté, kteří se v těchto zařízeních ubytovali, čerpali podporu v celkové výši 1,1 mil. Kč, což v porovnání s jinými turistickými oblastmi je velmi dobrý výsledek a svědčí to o velkém zájmu turistů o naše území. 

Zájem turistů o naší turistickou oblast není jen výsledkem kvalitních služeb, zajímavé nabídky návštěvnických cílů a produktů, dobré dostupnosti a bezpečné infrastruktury. Zájem se zcela logicky zvyšuje i díky marketingu. A právě ten je čtvrtou oblastí, které se intenzivně věnujeme. V roce 2020 jsme využívali různé marketingové nástroje. V průběhu ledna a února jsme stihli účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Současně jsme plánovali i účast na dalších veletrzích, které se však již uskutečnit nemohly. Na druhou stranu jsme přepracovali naše webové stránky www.novohradsko-doudlebsko.cz a velmi aktivně jsme propagovali zajímavá místa na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Například náš facebookový profil @novohradskodoudlebsko má díky tomuto zajímavému a aktuálnímu obsahu již téměř 6 000 fanoušků.

Kromě digitálního marketingu jsme však nezapomínali ani na klasické tištěné materiály. Přece jenom stále vnímáme zájem návštěvníků o tyto publikace a proto jsme letos vydali celkem tři různé tiskoviny. V první řadě jde o souhrnnou publikaci (To nej… Novohradsko-Doudlebsko) představující vše, co naše turistická oblast turistům nabízí. Název další publikace „Příběhy, které inspirují“ napovídá, že je zaměřena na zajímavé příběhy osobností, kterým se podařilo vytvořit atraktivní návštěvnické cíle a zprovoznit kvalitní služby, takže mohou posloužit jako příklady, které je možné nejen obdivovat, ale se jimi i inspirovat. Třetím materiálem se staly Turistické noviny, které pro letní sezónu přinesly nejen praktické aktuální informace o dění v regionu, ale také propagaci některých služeb a kalendář plánovaných akcí na léto a podzim.

V roce 2021 chceme zcela jistě pokračovat v rozvoji aktivit ve všech čtyřech výše zmíněných oblastech a významně tak přispívat k obnově a zotavení cestovního ruchu z letošní koronavirové krize. Věříme, že se nám to ve spolupráci a s podporou Sdružení Růže, SMO Pomalší, Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu a všech aktivních lidí z podnikatelského a neziskového sektoru podaří. 

Rok 2021 nebude vůbec jednoduchý, takže bych rád za celý spolek Novohradsko -Doudlebsko popřál všem podnikatelkám a podnikatelům, zastupitelkám a zastupitelům měst a obcí a všem dalším lidem, kteří se starají o to, že je naše turistická oblast atraktivní pro návštěvníky hodně zdraví, pevné nervy a spoustu energie. Budeme to všichni moc a moc potřebovat.