608 436 941

Prohlídky sboru CČSH (husitského kostela)

Autor: V. Rolínek | Zveřejněno: 20. září 2022 | 10x

V posledních letech se z nejrůznějších důvodů ze života města Trhové Sviny vytratila informovanost o činnosti naší Náboženské obce Církve československé husitské (dále jen obec). Rovněž mnozí občané neznají významnou kulturní památku našeho města – Sbor Církve československé husitské (dále jen husitský kostel). Přitom kostelů vystavěných v neoklasicistním stylu je v naší republice pouze deset. Pražský architekt Ladislav Čapek, který vyprojektoval náš sbor zdarma, obdobným způsobem navrhl úpravu Husova sboru v Křemži, který ale nemá kryté sloupořadí (portikus). Husův sbor (kostel) podobající se vzhledem našemu husitskému kostelu najdeme až v Olomouci.

Po příchodu mladého duchovního Bc. Samuela Vašína v lednu 2021 se nevelké jádro aktivních členů naší obce rozrostlo. Prohloubil se duchovní život, provedli jsme celou řadu oprav (jedna z nejvýznamnějších byla oprava plotu včetně nové vstupní branky), výrazně se zlepšil úklid vnitřních prostor husitského kostela. Došlo k navázání spolupráce s Rodinným centrem Trhováček, z.s., Trhové Sviny (komunitní zahrada, komunitní knihovna). Uskutečnili jsme celou řadu společenských a vzdělávacích akcí s velmi dobrou návštěvností. Zlepšila se informovanost veřejnosti i komunikace uvnitř naší obce. Založili jsme nové webové stránky http://husitskykostelsviny.cz , kde je uvedena celá řada podrobnějších informací. Pravidelně jsou návštěvníci webových stránek informováni o termínech bohoslužeb, připravovaných akcích a projektech.

Rozhodli jsme se, že nabídneme našim spoluobčanům a návštěvníkům našeho města (turistům) možnost seznámit se s uvedenou úspěšnou činností naší obce a s významnou kulturní památkou – husitským kostelem. Zorganizovali jsme proto v období prázdnin (červenec a srpen) akci s názvem Prohlídky sboru (husitského kostela). Každou středu a sobotu byl v době od 14:00 do 18:00 hodin přítomen průvodce, který návštěvníky seznámil s historií a činností naší obce a provedl návštěvníky husitským kostelem. Jmenovitě to byli pan Martin Papoušek, (hlavní koordinátor celého projektu), pan Tomáš Wanli, paní Mgr. Marie Heřmanová, paní Jiřina Danielová a paní Danuše Petříková. Děkujeme jim za skvělou propagaci a službu. Pro značný zájem občanů byla prohlídka husitského kostela a výstava obrazů prodloužena o jeden měsíc – září. Uvedené prohlídkové dny a doba prohlídky nebyly změněny.

Návštěvníci byli většinou potěšitelně překvapeni. Netušili, jak působivý je umělecký sloh neoklasicismus. Přestože má náš husitský kostel střídmou výzdobu, okouzlí strohou vznešeností a mohutností. Vyznačuje se přímými a čistými liniemi, poměrně mohutným sloupořadím (portikus) a trojúhelníkovým štítem. Zájemci o architekturu najdou na vstupním průčelí okno s barevnou vitráží a s kalichem ve středu okna, které je zvýrazněné plochou šambránou. Průčelí sboru je ukončené bosovanou korunní římsou. Vytrvalí zájemci najdou v pravém dolním rohu průčelí dost schovaný nápis: SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA.

K umocnění estetického vjemu z našeho husitského kostela přispěla i prodejní výstava obrazů Daniela Bechera. Přítomné okouzlila zobrazená krása naší jihočeské krajiny, takže mnozí odcházeli se zakoupeným obrazem v ruce.

Zajímavé byly i rozpravy o činnosti naší obce. Ve většině případů bylo seznámení návštěvníků s historií naší církve novinkou. Mnozí také souhlasili, že náboženství může být důležité i pro moderního člověka. Inspiraci může hledající najít v náboženském odkazu s důrazem na prakticky žitou každodenní víru a mravnost. Nejvýstižněji celou úvahu popsal náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk: „Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.“

Na závěr ještě jeden z mnoha zápisů v naší kronice:

„Prohlídka obrazů a kostela byla příjemná a zajímavá. Určitě jsme tu nebyly naposledy a těšíme se na další návštěvu. Přejeme krásný slunný den.“