608 436 941

Malíř Daniel Becher

Autor: hh | Zveřejněno: 14. května 2023 | 79x

Daniel bydlí nedaleko Trhových Svin, vystudoval Střední sklářskou školu v Třeboni, obor malíř skla a sám o sobě nám sdělil následující.

Od dětských let jsem rád maloval. Talent jsem nejspíš sdělil po svém dědovi, od kterého jsem se naučil základy malování. Kreslil jsem zejména grafitovou tužkou, a to krajinu a různé objekty. Proto jsem šel studovat výše zmíněný obor. Na škole jsem se naučil základy malby, kreslení uhlem a akrylovými barvami. Bohužel, v období těsně po škole jsem maloval poměrně málo.

K malbě, především olejovými barvami, jsem se vrátil v r. 2015. Maloval jsem hlavně přírodu a architekturu, zhruba od r. 2019 jsem se soustředil na květinová zátiší, která nyní maluji už pouze na přání. Malování se stalo mým obrovským koníčkem, který mi zcela obrátil život. V současné době je mým tématem číslo 1 příroda Novohradska.

Stále se dál vzdělávám, a to i v teorii malby. V srpnu 2018 jsem ve Strážovicích u Písku absolvoval kurz malování v plenéru, pod vedením doc. Milana Periče, akademického malíře (AVU Praha). Další kurz pak proběhl v Třeboni v létě 2019, pod vedením akademické malířky dr. Věry Vejsové.

Někteří již možná znají Danielovy obrazy z jeho předchozích výstav v našem městě. Další seznámení si můžete naplánovat na období letních prázdnin, během nichž bude D. Becher vystavovat svá díla ve foyer KD Trhové Sviny.