608 436 941

Fara ožila i díky výhře

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 25. července 2022 | 35x

A právě z výhry v soutěži Obec přátelská rodině financujeme celou řadu aktivit na nádvoří staré fary. Osvědčily se i bývalé stáje, které poskytují příjemné zázemí v horku i v dešti.

Z výhry bylo nakoupeno vybavení, např. slunečníky, stoly, židle apod. Financují se z ní jednotlivé akce – například promítání filmů v „letňáčku“, velice hojně navštěvované loutkové pohádky a hodně návštěvníků přilákaly i tvořivé dílny, kde bylo doposud možné pracovat s ovčím rounem, naučit se drátkovat nebo si omalovat kamínky.

Zahajovací akcí na staré faře bylo představení její historie i možné budoucnosti. S minulostí staré fary, s jejími zvláště cennými částmi i detaily nás seznámili zaměstnanci Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Mgr. Jarmila Hansová a Mgr. Jiří Bloch. Umístění fary jistě souviselo i s historií zdejšího hradu, s níž nás seznámil vedoucí Státního okresního archivu v Českých Budějovicích PhDr. Daniel Kovář.

Protože stále slýchám nesmysly ohledně toho, jak město faru získalo, znovu jsme zopakovali celou historii naší snahy o získání obou jejích částí.

Doufám, že se nám podařilo vyvrátit lži, které někteří šíří. Velice mě potěšila jedna z reakcí návštěvníka této akce, o kterou bych se s vámi ráda podělila.

Chtěl jsem si udělat svůj vlastní názor a pozorně vyslechl všechny přednášející. Osobně mne hodně zaujal proslov pana Dana Kováře, který mi konečně celkem srozumitelně vysvětlil, jak vypadal hrad ve Svinech a kde stál. Přiznám se, že jsem i hledal, co by mohlo být špatně a co by se mohlo udělat jinak a lépe. Nic jsem ale nenašel a každý proslov byl koncert pro duši, každý věděl, o čem mluví, a snad už to nešlo udělat lépe. Od způsobu koupě, přes návrhy opravy a další využití. Myslím si, že takové činy dělají historii města. Samozřejmě bude spousta lidí naštvaných a nebude s Vámi souhlasit, mohl být za ušetřené peníze hotový kus silnice nebo chodníku, dětské hřiště a podobně. Ale jak řekl nějaký moudrý člověk, národ, který nedbá o svou historii, zaniká. Trhové Sviny přišly v proměnách času o hodně historických budov a faru to naštěstí nepotkalo. (Petr Jana)

V druhé části programu byly díky spolupráci s Ing. arch. Jiřím Weinzettlem představeny práce studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Praze pod vedením prof. Ing. arch. Jána Stempela. Jejich návrhy přinesly mnoho zajímavé inspirace, jak pojmout revitalizaci celého prostoru – především nádvoří a dnešních technických budov. Pro studenty byly jistě naopak zajímavé reakce návštěvníků i odborníků – např. vedoucího Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích pana Ing. Daniela Šnejda.