608 436 941

… a ještě jednou Dušičky

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: středa 24. listopadu 2021 | 17x

V pietním parku jsme se sešli i následující den, tedy 2. listopadu. Tentokrát sem přišly i děti z mateřských škol Čtyřlístek a Beruška a 1. stupeň naší základní školy. Spolu s dětmi jsme se tu snažili připravit překvapení na příští jaro. Měla jsem radost z toho, že mnohé z dětí věděly, že v parku za kostelem býval kdysi hřbitov. Dobrý pocit mám ale i z toho, že se nám povedlo i těm ostatním přiblížit tuto důležitou součást historie našeho města a zvyky, které se vážou ke svátku zesnulých.

Chtěla bych poděkovat především všem paním učitelkám, a to jak z mateřské, tak i ze základní školy za velikou pomoc, a to nejen s organizací dětí. Bezprostřednost, nadšení i zaujetí dětí nám bylo všem velikou odměnou.

Je ještě na místě připomenout, že tato akce byla financována z výhry v soutěži Obec přátelská seniorům.