608 436 941

S Trhováčkem venku i uvnitř

Autor: Za tým RC Trhováček Mgr. Eva Farková | Zveřejněno: 22. května 2022 | 9x

Rozkvetlá příroda nás svou vůní i krásou láká v květnu k pobytu venku, proto i část činnosti Trhováčku se v květnu odehrávala ve venkovním prostoru – v komunitní zahradě, kterou využíváme ve spolupráci s Církví československou husitskou. Cílem spolupráce uzavřené před více než rokem bylo oživit do té doby nevyužívaný a zanedbaný prostor zahrady v sousedství stavby kostela a proměnit ho v místo, ve kterém stojí za to trávit čas. Po roce, kdy rekapitulujeme a zároveň uzavíráme projekt Nadace Via, která toto úsilí finančně podpořila, můžeme říct, že se naše snažení daří:

Na zahradě rodiny, které nemají vlastní zahradu, pěstují zeleninu či ovoce, zahrada je doplněna posezením i dětskými prvky, které ve slunečných dnech téměř denně děti využívají, a právě v měsíci květnu jsme zrealizovali poslední část – doplnili jsme prostor zahrady o stromy, keře a trvalky, které mají z prostoru užitkového vytvořit i prostor krásný. Věříme, že díky spolupráci s trhovosvinenskou zahradní architektkou ing. Janou Steinbauerovou se nám podařilo alespoň tímto malým krokem přispět k ozelenění této části města a že i všichni kolemjdoucí se rádi podívají, jak nám to v komunitní zahradě krásně kvete.

Vnitřní prostory Trhováčku patřily v květnu našim pravidelným i jednorázovým kurzům. Opět už po několikáté jsme v Trhováčku přivítali dětskou psycholožku Mgr. Veroniku Jiříkovou, která nám tentokrát přednášela o emocích a o tom, jak s nimi pracovat u nás i u dětí. Vedla nás k tomu, jak se vcítit do toho, co děti prožívají a jak jim být u toho průvodcem. Jako pokaždé, i tentokrát si všichni zúčastnění z řad maminek a tatínků odnášeli mnoho témat k přemýšlení nad svou výchovou i podnětů k tomu, jak na sobě pracovat.

V květnu jsme také znovu otevřeli kurz předporodních setkání s PhDr. Janou Markovou a moc nás těší značný zájem maminek, mezi kterými vítáme i jednu maminku z Ukrajiny, pro kterou je kurz vzhledem k blížícímu se termínu porodu a prožívání těhotenství v cizí zemi velmi důležitý.

Tyto aktivity – předporodní setkávání i kurzy dětské psycholožky - jsou podpořeny dotačně Jihočeským krajem z programu Rodinná politika. Díky jiné dotaci Jihočeského kraje na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže jsme letos také dovybavili kroužek logopedie, podporu jsme získali též pro taneční kroužek a kroužek flétny. Děti se tak můžou těšit například z nových pomůcek – tzv. Logico tabulek, které pomáhají při logopedii, při kroužku tancování získáme konečně lepší zvuk díky novému přenosnému reproduktoru a též díky podpoře stále zachováváme příznivé ceny kurzů pro všechny naše návštěvníky.

V červnu připravujeme Dětský den s piráty – 1. 6. od 15 hodin se všichni sejdeme v parku u tenisových kurtů s odpolednem plným her pro nejmenší děti, ale i pro ty starší, pro které bude připravena pirátská stezka.

Těšíme se na setkávání s vámi nejen v prostorách Trhováčku v budově polikliniky, ale i na komunitní zahradě či na našich venkovních aktivitách. Veškeré aktuální informace naleznete na FB Rodinné centrum Trhováček. Informace o programu jsou dostupné na www.trhovacek.cz.