608 436 941

Informace k článku Májka a kvíz na Buškově hamru, otištěnému v TSL 6/2023

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: pondělí 19. června 2023 | 9x

Vážení čtenáři, možná jste v minulém čísle TSL (6/2023) četli článek Májka a výročí na Buškově hamru, otištěný na stranách 39 a 40, a možná jste si chtěli nesoutěžně zodpovědět zadané otázky a ověřit si správné odpovědi. Z uvedených možností měla být správná varianta vždy označena tučně a podtržena, ale vlivem tiskové chyby označení zmizelo, a správné odpovědi tedy nebyly zřejmé. Proto prosím ty, kteří by si své tipy chtěli zkontrolovat, aby navštívili internetové stránky TSL a pod odkazem https://tsl.zpravodaje365.cz/14-nezarazeno/3212-majka-a-vyroci-na-buskove-hamru se na řešení podívali.

Za pochopení děkuje