608 436 941

Myslivecký spolek Trhové Sviny v roce 2020

Autor: Jan Špilauer – Myslivecký spolek Trhové Sviny | Zveřejněno: 21. listopadu 2020 | 41x

Jistě žádnému pozornému občanovi našeho města neuniklo, že zdejší Myslivecký spolek Trhové Sviny již několik roků vyvíjí pravidelné aktivity, kterými se snaží dostat do podvědomí našim spoluobčanům. Kromě různých střeleckých závodů pořádaných na Myslivecké střelnici, kde se v některých případech provozují tradiční závody již několik desetiletí, jsou to především akce pořádané pro zdejší děti. Mezi hlavní činnosti myslivců ale patří péče o zvěř a plnění plánu lovu, které je třeba vykonávat. Na většinu aktivit se nyní vztahují opatření ze strany státu, který tak reaguje na šíření koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19.

Myslivci spadají do skupiny, která byla vyjmuta ze zákazu společného sdružování se, a to výhradně za účelem plnění plánu lovu, protože stanovené plány lovu je třeba ze zákona plnit. Vše se odvíjí od každoročního sčítání zvěře a hospodaření s ní. Udržovat stavy zvěře v požadovaných počtech a přednostně lovit slabé, nemocné, či poraněné kusy zvěře je zákonná povinnost. Tomu se musíme věnovat a lze tak činit i na společných lovech, kde je běžné se scházet v našem případě v počtech dvou až třech desítek mysliveckých kolegů.

Co už ale nyní nelze, je společné posezení na takzvaných posledních lečích, kde se občerstvíme, posedíme mnohdy s hudbou a bavíme se do nočních hodin. Zjednodušeně napsáno, lze společně ulovit zvěř, ošetřit ji (vyvrhnout) a zajistit její hygienické uskladnění. Toť ze společného vše. Žádné další aktivity, vzájemné podávaní rukou, objímání se, zpěv a společné hostiny. Zkrátka po lovu pěkně každý domů, nebo zpět do lesa na čekanou. Proto byla v podzimních měsících i přes zákazy sdružování se možnost vidět myslivce u rybníků, při lovech na divoké kachny a nadále můžeme být viděni třeba na naháňkách, kde se loví převážně černá zvěř (divoká prasata), která v mnohých regionech páchá nemalé škody a je možným přenašečem afrického moru prasat.

Tím to ale také celé končí. To je to málo, co nám ze společného mysliveckého vyžití zbývá, a ještě i tak je mnoho z nás velmi opatrných a raději na společné lovy nechodí. Přece jen věkový průměr myslivců v Trhových Svinech je 50 roků, a tak je pro nadpoloviční většina rizikovou skupinou, která by v případě nákazy Covidem-19 mohla být ohrožena na zdraví, nebo ještě hůře, na životě. Koneckonců to slýcháme denně ve zprávách a naše názory na různá opaření se mohou lišit. Sám za sebe mohu z vlastní zkušenosti napsat, že rozhodně nepatřím k těm, co svým ledabylých chováním jdou tomuto onemocnění naproti a stejně v době kdy píši tyto řádky jsem v pracovní neschopnosti právě kvůli probíhajícímu onemocnění Covid-19. Ještě před týdnem jsem nebyl schopen vstát z postele, natož se věnovat psaní tohoto článku. Byť je to často zlehčováno, jedná o infekční onemocnění, kdy stačí opravdu velmi málo k tomu, abyste zjistili, že se to týká právě vás. Někdo to přejde, ani o tom neví, jiný se necítí dobře, má zdravotní problémy a jsou i případy, kdy se naplní ty nejčernější scénáře.

Vzhledem k mnohdy různě kritizovaným opatřením, jsme byli nuceni zodpovědně přistoupit k dané problematice a zrušit například pořádání dětského dne v červnu a v daleko komornějším duchu jsme obdobnou akci zařadili do našeho náhradního programu v tehdy ještě poklidném měsíci září. Vše se vydařilo a bylo to moc fajn a bez koronavirových následků. Některá opatření se ale velmi těžko uhlídají a je rozumnější zrušení celé akce, než riskovat nějaké nechtěné selhání s následky. V září jsme také vždy pravidelně pořádali sbírku lesních plodů s následným vyhodnocením, kdy jsme rozdávali chytrou elektroniku a knihy. Ano, tato sbírka byla i letos spuštěna, ale právě zákaz chození dětí do škol nám v tomhle směru nebyl moc nakloněn. Děti začaly chodit do školy a začaly nosit na místo určení žaludy a kaštany, které následně poslouží pro přikrmování lesní zvěři. Zákaz školní docházky ale některé děti neodradil a nosily ke škole, či do mateřských škol i v době distanční výuky lesní plody, které pravidelně přebíral pan Stanislav Němeček. Je pochopitelné, že tato sbírka letos nepřinesla takové množství, jako tomu bývalo v předešlých letech, ale i tak je to velmi milé a pomůže to na místech, kde to pomoci skutečně má. I tento sběr nezůstane bez odezvy a jistě si ti nejpilnější sběrači odnesou věcné ceny, jako každý rok. Nyní ale nejsme schopni říct, zdali to bude ještě do Vánoc, jako tomu bývalo, protože v současné době nemáme ani možnost tyto děti zavolat do ředitelny školy, kde bychom jim rádi poděkovali a předali ceny, jako tomu v posledních několika letech bývalo. Nemusí se ale bát, že by o své ceny přišli.

Stejně tak se nemusí bát děti z mateřských školek, že by se nepodívali na Třebíčko do daňčí obory k Novákům, kteří nám každoročně tuto exkurzi umožňují. Situaci, kdy bychom shromáždili během dvou dnů téměř 200 dětí s učitelským personálem, byť ve venkovním prostředí, si nikdo netroufá podcenit, nehledě na obtížnost spojenou s dopravou, kdy na 3 km vzdálené Třebíčko vede kvůli stavbě nového můstku pod místním tepelným hospodářstvím, objížďka dlouhá 17 km. Myslíme si, že bude rozumné počkat a nabídnout tuto exkurzi dětem v čase, kdy to bude pro všechny daleko schůdnější a bezpečnější.

Vzhledem k tomu, že tyto akce máme zařazené v programu akcí Mysliveckého spolku se budeme snažit vše dohnat, byť s ohledem na termíny, které jsme uvedli v žádosti o podporu z programu Živé město je patrné, že časová osa bude jiná a věřím, že se setká s pochopením. Jde přece o naše společné zdraví a spokojenost, kterou je třeba zachovat i v těchto nelehkých časech.

Nerušili, nebo nepřesouvali jsme ale jen akce pro děti. Museli jsem zarazit i střelecké závody s dlouholetou tradicí a pravidelné tréninky brokové střelby, které jsou pro nás velmi důležité, protože je to významný zdroj příjmů do naší pokladny. Dokonce ani poslední rozloučení s naším nejstarším členem spolku nebylo možné učinit v duchu mysliveckých zvyků a tradic. Buďme prosím soudní a trpěliví. Věřím, že dříve, či později se opět vše vrátí do starých kolejí, i když je jasné, že v některých případech to již nikdy nebude stejné, jako to bývalo a budeme se muset naučit přijmout různé změny. Už nyní začínáme pociťovat, že máme hlouběji do kapsy, výbor schůzuje on-line a své lovecké zážitky sdílíme pomocí mobilních telefonů. Doufám, že se brzy sejdeme a přivítáme se pro někoho možná přežitým, byť upřímným podáním ruky s pohledem z očí do očí.

Přeji všem spoluobčanům za sebe i za náš Myslivecký spolek Trhové Sviny, aby mohli trávit v kruhu svých nejbližších, krásný a pokojný adventní čas, užili si vánoční svátky se vším, co k nim patří a vstoupili do nového roku 2021 plni nadějí, zdraví a všeobecné spokojenosti, která nám nyní dost možná schází.