608 436 941

S Františkem Princem o chovatelství

Autor: Foto a text Jiří Ambrož | Zveřejněno: 19. července 2020 | 177x

V polovině měsíce února oslavil dlouholetý chovatel a občan Trhových Svinů, pan FRANTIŠEK PRINC, své 90. narozeniny.

Pan Princ má současné době nejdéle trvající chov králíků plemena německý obrovitý strakáč černý a holubů plemena český stavák v Jihočeském kraji. Oba tyto chovy jsou staré více jak 50 let. V okrese České Budějovice je věkově druhý nejstarší organizovaný člen. Chovu domácích zvířat se věnuje odmalička, holuby a králíky začal chovat ještě dříve, než měl začít chodit do školy. Už jako mladý chovatel se stal členem holubářského spolku, který byl už za války v Trhových Svinech. Tento spolek se později rozpadl, a tak byl pan František Princ asi tři roky členem v Českých Budějovicích.

Současný spolek chovatelů drobného zvířectva v Trhových Svinech byl založen v červnu roku 1961 a funguje dodnes. „A tak jsem se stal jeho zakládajícím členem, a později byl i předsedou,“ vzpomíná na dobu téměř před 60 roky František Princ. „Tehdy při založení měl spolek tak 10-15 členů, a jednu dobu nás bylo dokonce i osmdesát."

Chov králíků německých obrovitých strakáčů ho nadchl natolik, že se stal členem speciálního klubu založeného pro toto plemeno. Každoročně se tak musí zúčastňovat speciálních výstav, které jsou pořádány v Kolíně. U králíků strakáčů je ta nevýhoda, že většina potomstva není v předepsané kresbě. Narozená králíčata jsou v hnízdě např. ve složení kresebně výstavní strakáči, nevýstavní strakáči, ale i bílí jako tzv. mlynáři anebo černí jako tzv. kominíci. Chov těchto králíků je náročný a vyžaduje trpělivost. Ve vrhu se nemusí objevit také žádný výstavní jedinec. Ale v srpnu roku 2018 se stal zázrak, a v chovu se narodilo osm stejně kreslených výstavních králíčat. Toto se panu Princovi stalo pouze jednou za dobu, co tyto králíky chová.

Jako chovatel holubů českých staváků se stal též členem speciálního klubu, který má dlouhá léta jihočeskou pobočku v Písku, i tam se konají schůze členů a speciální výstavy holubů českých staváků. Fr. Princ elý život pracoval jako plemenář, a tak měl i v pracovní profesi vztah ke zvířatům. Absolvoval kurz znalců pro klasifikaci plemenné drůbeže v Přemyslovicích v srpnu roku 1959, kde uspěl s prospěchem „výborný“.

Kromě chovu králíků, holubů a drůbeže se věnoval také chovu psů slovenských čuvačů a byl majitelem chovatelské stanice pod názvem „Ze Žižkova rodiště“. V roce 1970 také vstoupil do speciálního klubu chovatelů slovenských čuvačů, kde byl v letech 1972 - 1988 jako poradce pro chov tohoto plemena pro Jihočeský kraj. Ze svých odchovů si nejvíce cení svého odchovaného psa, jménem Galán, Ze Žižkova rodiště, který získal titul Šampión ČR, druhý pes vyhrál Memoriál profesora MVDr. Antonína Hrůzy na výstavě v Brně. Fenka Zora Ze Žižkova rodiště získala titul „Český šampión“ a stala se zakladatelkou chovu v chovatelské stanici „Bílé království“.

Svou chovatelskou stanici „Ze Žižkova rodiště“ převedl v roce 2007 na syna Vratislava. Ten v chovu slovenských čuvačů po svém otci nadále úspěšně pokračuje. Pan Princ do chovu králíků zasvětil také svého syna Františka, který je členem trhovosvinenské organizace chovatelů, ale i členem speciálního klubu chovatelů německých strakáčů. Již několik let se věnuje chovu tohoto plemene, ovšem v barvě havanovité, která u nás není příliš rozšířená.

K těm největším úspěchům pana Františka Prince patří vítězná kolekce králíků německých obrovitých strakáčů černých na celostátní výstavě v Brně. U holubů získal několikrát vítěznou kolekci českých staváků žlutých sedlatých na speciální krajské výstavě českých staváků v Písku. Od Ústředního výboru Českého svazu chovatelů dostal v roce 2010 Zlatý odznak – 1. stupeň za dlouholetou činnost „Za zásluhy o chovatelství.“ Z výstav, kterých se se svými zvířaty zúčastnil, má doma spoustu čestných cen a diplomů.

Jako spolek jsme uspořádali v Trhových Svinech několik chovatelských výstav. Poslední výstava tady byla ve dnech 29.4. - 1.5.1989 a byla uspořádaná ve staré hasičárně v Novém městě. Po revoluci byl tento objekt prodán a od té doby se tady žádné výstavy nekonají. V současné době má naše organizace okolo 30 členů, výstavy pořádáme v Horní Stropnici s tamní základní organizací chovatelů a jinými organizacemi z našeho okolí. Naši členové se účastní také chovatelských výstav v rámci okresu, ale i Jihočeského kraje, ale i po celé naší republice, a to zejména v rámci speciálních a národních výstav.

V současné době pan František Princ chová stále králíky německé obrovité strakáče černé a holuby české staváky žluté sedlaté a ještě slepice zdrobnělé vyandotky žíhané a bantamky černé. Je také chovatelem okrasného ptactva, nechybí u něho v chovu kanáři, amadiny a pásovníci. Vzhledem k přibývajícímu věku musel před časem počet chovných zvířat omezit. S přáním pevného zdraví, mnoha osobních a chovatelských úspěchů do dalších let, mu přejí a za vše děkují chovatelé ze ZO ČSCH z.s. Trhové Sviny.