608 436 941

Májové setkání ČSŽ

Autor: Ivana Pařízková, předsedkyně ZO ČSŽ Trhové Sviny | Zveřejněno: středa 26. června 2024 | 9x

Tak jako každý rok, tak i letos členky ČSŽ v Trhových Svinech na svém jarním setkání oslavily svůj svátek : Den matek. Každá žena dostala květinu, což jak víme , my ženy máme rády a k tomu drobné občerstvení chlebíček, zákusek a kávu.

Setkání se uskutečnilo v pondělí 13. května. Program byl obvyklý – přivítání, blahopřání členkám, které oslavily kulatá či půlkulatá životní jubilea, seznámení s aktualitami ČSŽ.

Jak už bývá dobrým zvykem, vždy při našem setkání přivítáme zajímavého hosta. Tím byl letos pan Matěj Průka, kronikář města Trhové Sviny, který je průkopníkem psaní elektronické kroniky města. Prvotně plánované půlhodinové setkání s vyprávěním se protáhlo skoro na dvě hodiny a ženy se dozvěděly vše, co je potřeba k vedení a psaní kroniky, dále vyslechly zajímavé příběhy, předaly panu kronikáři podněty a nahlédly i do částí kroniky. Všichni se moc těšíme na Matějovy další příspěvky a smekáme před kronikářem, který v tak mladém věku má vážný zájem a tvoří naši trhosvinenskou kroniku. Děkujeme, že i ve svém zkouškovém období si na nás udělal čas a dorazil.

Další poděkování patří paní Mileně Jelínkové, která nám poskytla na svém domě v ulici Nové město svou skříňku, kde budeme nadále vyvěšovat různé informace, nabídky na nadcházející akce. Tímto zvu k nahlížení a pokud budete mít kdokoli o nějakou zajímavou akci zájem, víte, kde se nahlásit.

Dále byly členky informovány o schválené dotaci na fungování naší organizace z dotačního programu „Živé město“ , za což také patří městu Trhové Sviny veliké díky.

Závěrem bych chtěla všem popřát krásné a pohodové léto a dětem veselé a pokud možno dlouhé, sluníčkem naplněné prázdniny