608 436 941

Přesouváme se do léta...

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny | Zveřejněno: pondělí 20. května 2024 | 5x

... a to nejen do toho astronomického. Letní období je obdobím dovolených a prázdnin, takže se snižuje i činnost mnohých spolků. U některých to je ale naopak období výšené aktivity, ale to my nejsme. Přece jen jsme dobrovolníci a také si potřebujeme trochu odpočinout. Úplně bez práce ale ani tak nebudeme.

Už 1. června, na Den dětí, vyrazíme za zážitky do plzeňské Techmánie, spíše bych ale vzhledem termínu, kdy se vám toto číslo TSL dostane do rukou měl napsat, vyrazili jsme do plzeňské Techmnánie.

V pátek 7. června se opět sejdeme v kavárně restaurace Junior na Country večeru a ve čtvrtek 20. června (pozor – opět je zde změna dne konání) se můžeme v CKA více dozvědět o návykových látkách a závislostech z úst doc. Vl. Kukačky.

A v sobotu 22. června nás čeká první letošní výlet do šumavské přírody. Paní Jitka Bartyzalová pro zájemce připravila trasu mezi Kvildou a Modravou. O měsíc později, konkrétně v sobotu 27. července, se zájemci o pohyb v šumavské přírodě vydají z bavorské strany na Třístoličník, Trojmeznou a Plechý.

Postrádáte informaci o „tanečcích“? Ne, nezapomněli jsem na ně. Ale příznivci dechovky a taneční hudby se zase sejdou až v září.

Za další kulturou se ale vydáme už v pátek 9. srpna, kdy pojedeme do Týna n. Vlt. za místními ochotníky. Ti v přírodním divadle s otáčivým hledištěm (ve světě existují pouze čtyři!) uvádějí představení Veselý Windsor (na motivy hry Veselé paničky windsorské od W. Shakespeara). Nějaká volná místa ještě jsou, takže se zájemci mohou přihlásit na obvyklých kontaktech (778 043 070 nebo spcchts@seznam.cz).

Přihlašovat se už také můžete na tzv. rekondiční pobyt. Na úspěch jarního v hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí jsme reagovali rezervací místa v hotelu i na podzim, konkrétně od neděle 13. do soboty 19. října.

Pravidelní čtenáři TSL jsou asi trochu překvapeni tím, že dnešní příspěvek nezačal informací o tom, co má naše ZO za sebou. Možná si někdo mohl i říci, že jsme minulý měsíc žádnou aktivitu neuskutečnili.

Pozorný čtenář TSL ale v minulém vydání postřehl, že akcí jsme měli připravených docela dost. Že by se nám je nepodařilo uskutečnit? Tak to se naštěstí nestalo.

Tradiční ohlédnutí začneme u „tanečků“. Jednak se konaly z akcí naší ZO jako první po uzávěrce květnového vydání TSL (22. dubna), jednak se konaly poprvé v novém prostředí. Měli jsme obavy, že taneční sál bude pro obvyklý počet účastníků příliš velký. Byli jsme proto počtem přítomných účastníků příjemně překvapeni. Dorazil rekordní počet třiceti lidí. 

Zda to bylo zvědavostí na nový prostor nebo lepším přístupem do sálu než do klubovny (absence schodů), to úplně nedokážeme zhodnotit. Co víme ale určitě je, že nový prostor zvládne přítomnost i dalších nových zájemců.

Ve středu 24. dubna jsme se vydali na procházku po římovské křížové cestě a navštívili jsme místní poutní kostel. Od obou našich průvodců (v dopolední části bývalý dlouholetý starosta p. Koupal a v odpolední místní farář p. Zentner) jsme se dozvěděli různé zajímavosti, které v žádných průvodcích ani v propagačních materiálech nenajdete. Víte například, proč jedna z kapliček je postavena tzv. zády k silnici? Která to je?

Zmíněnou kapličku se vám podaří určitě najít, ale vás asi spíše zajímá ten důvod jejího otočení. Věřím, že i na to dokážete logickou úvahou přijít (malá nápověda je pod textem).

Předpověď počasí nás sice strašila, dokonce někteří přihlášení si ještě ráno ověřovali, zda se výlet uskuteční. Samotné počasí nám nakonec přálo, dokonce se na nás usmívalo i sluníčko.

Poslední celý dubnový týden jsme završili v sobotu 27. dubna dalším Country večerem. A v kavárně Junioru ani tentokráte příliš volných židlí nebylo. Jsme rádi, že se tato akce u vás těší takovému zájmu. Věhlas (můžeme-li použít tohoto slova) tohoto setkání se šíří, takže se prý do Junioru chystají i lidé nejen z našeho města.

V úterý 14. května se účastníci další přednášky doc. Kukačky dozvěděli více o metodách alternativní diagnostiky a léčení některých nemocí.

Druhou květnovou neděli mají svátek matky. A protože v naší ZO mají členky výraznou početní převahu nad námi muži, nemůžeme si dovolit tento svátek jen tak přejít. A tak jsme naše ženy-matky pozvali ve středu 15. května do tanečního sálu, abychom jim poděkovali. A nebyli jsme na to sami. Popřát našim ženám-matkám opět přišly děti z Mateřské školy Beruška. Při svém příchodu jim předaly květinu a při odchodu pak malý, vlastnoručně vyrobený dárek.

Není se co divit, že mnohým přítomným ukápla i slzička při jejich milém vystoupení, a nebylo to jen kvůli tomu, že tam některé měly vnouče.

Poděkovat musíme nejen 14 vystupujícím dětem, ale i paní Janě Šimečkové a Monice Samcové, jejich učitelkám, za to, jak děti dokážou připravit. Poděkovat musíme i paní Zuzaně Kojanové, ředitelce mateřské školy, za její přístup k naší žádosti o vystoupení dětí. Poděkovat za finanční pomoc na náklady akce se patří i Jednotě SD Č. Budějovice, konkrétně gen. řediteli p. Radovi. A nemůžeme zapomenout pochválit děti jejich rodičům.

Hned ve čtvrtek 16. května se vypravil tříčlenný tým naší ZO do Strakonic na zkušenou na 1. ročník Senior kvízu. A vedl si nečekaně dobře. V konkurenci 23 družstev z celého Jihočeského kraje se umístil na druhém místě. 

To asi ale není to nejdůležitější. Za podstatnější považujeme slova přítomných hostů, kteří nad konáním akce převzali záštitu a podpořili ji finančně. Ve svých slovech vyjádřili důležitost podpory nejrůznějším aktivitám seniorů. 

Děkujeme za váš dosavadní zájem o námi pořádané akce a věříme, že se na některých z výše uvedených také uvidíme.

Mějte se o prázdninách, a nejen o nich, moc hezky.

P. S. Malá nápověda

Nebylo v minulosti, tedy v době stavby kapličky, vše tak, jak je dnes.