608 436 941

Prahou s očima dokořán

Autor: Zuzana Jurečková | Zveřejněno: pondělí 20. května 2024 | 3x

Český svaz žen v Trhových Svinech uskutečnil výlet

Pražský hrad, Karlův most, Národní divadlo, orloj… řeknete, co ještě chcete poznávat? Ale Praha nejsou jen tyto památky, je jimi posetá, nevíme, kam se dřív podívat. Pojďte s námi na komentovanou vycházku po stopách plánů Karla IV. na povznesení Prahy.

Svou roli průvodce měl inženýr architekt Miroslav Křižan. Svým příjemným hlasem nás poutavou formou seznamoval s Karlovým plánem.

Poznali jsme kouzlo čtvrti Karlov. Jak vznikla, jaké památky se tu nacházely, co se s nimi postupně stalo, co se nám dochovalo do dnešních časů. Všude na nás dýchala minulost, někdy kouzelná, jindy poznamenaná neštěstím či válkami.

Hlavním cílem pak bylo seznámení s pěticí kostelů, které jsou rozmístěny tak, že tvoří pomyslný kříž.

Na všem, co jsme viděli, byla patrná moudrost a vynikající strategie Karla IV, která vedla k pozvednutí Prahy do předních pozic tehdejší Evropy.

Byli jsme z vycházky notně unaveni, ale přesto jsme se vraceli spokojeni, plni krásných dojmů, a to nejen z vynikající sangrie, kterou nás během vycházky pohostil průvodce.