608 436 941

Nabíráme vítr do plachet

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny | Zveřejněno: 18. dubna 2024 | 3x

Určitě by šlo s používáním lidových pranostik v titulcích příspěvků pokračovat i nadále, ale ono to letos nějak nefunguje. No řekněte, mohl bych napsat „Studený máj, ve stodole ráj?“ Teoreticky mohl, ale to bych se také mohl dočkat obvinění, že vyvolávám paniku, protože předpověď počasí studený květen zrovna nepředpokládá.

Nejprve se krátce vrátím k aktivitám naší ZO od uzávěrky dubnového vydání TSL.

První jarní den jsme se při Posezení s hudbou a tancem rozloučili s klubovnou v kulturním domě. Loučení nebývají zrovna radostná. Nostalgie, vzpomínky na taneční, minulé „tanečky“, ale i řadu dalších akcí, které se v klubovně v minulosti konaly, určitě nešlo v myšlenkách a v rozhovorech úplně zahnat. A co bude s „tanečky“ dále? Samozřejmě i tímto směrem se obracely dotazy přítomných.

V neděli 24. března jsme se v rámci akce „Březen, měsíc knihy trochu jinak“ vydali na prohlídku centra našeho krajského města. Průvodcem nám byl pan Milan Binder, autor více než dvou desítek knih o historii a zajímavostech Č. Budějovic. Přestože počasí nebylo zrovna přívětivé, tři desítky zájemců se sešly u Samsona. 

To byla také příležitost zvýraznit Trhové Sviny, protože Josef Dietrich, autor této sochy, je rodákem z našeho města. Pan Binder určitě nezklamal. Dozvěděli jsme se řadu nových informací, např. věděli jste, že na Černé věži je orloj nebo kudy vedly tramvajové linky?

 Po přestávce na oběd jsme se sešli v Hardtmuthově vile, abychom se z úst Josefa Hoška, bývalého dlouholetého ředitele DDM, dozvěděli více o historii rodu, o tom, jak se vlastně z Vídně dostali na jih Čech. Samozřejmě jsme si prohlédli vnitřní prostory budovy, bez nadsázky od sklepa až po půdu, přesněji až na střechu. Dostali jsme se tak do prostor, kam se při běžné návštěvě aktivit Domu dětí a mládeže, který zde má už řadu let své sídlo, určitě nedostanete.

V neděli 7. dubna vyrazilo 16 našich členů na týdenní rekondiční pobyt do Spáleného Poříčí. Více o tom, co tam vše zažili, a jak byli spokojeni, se dočtete na jiném místě tohoto vydání.

V úterý 9. dubna se v CKA už potřetí uskutečnilo setkání s Doc. Vl. Kukačkou, tentokráte k tématu „Prevence zdraví a imunita“. Účast byla tentokráte o něco nižší, možná i proto, že několik pravidelných účastníků se účastnilo zmíněného rekondičního pobytu, možná to bylo kvůli změně termínu z pondělka za úterek nebo také kvůli začátku jarních prací na zahrádkách.

V další části se zaměřím na připravované aktivity naší ZO.

V úterý 14. května se od 17:00 prostorách CKA uskuteční v pořadí již čtvrtá přednáška Doc. Kukačky na téma „Metody alternativní diagnostiky a léčby některých nemocí“.

Připomenout si Den matek přijdou členky naší ZO (bohužel pouze ony) do tanečního sálu KD ve středu 15. května v 09:00. Popřát jim přijdou opět děti z místní mateřské školy. A soudě podle jejich loňského vystoupení, se ženy-matky mají na co těšit.

Hodně nabitý pak budeme mít poslední květnový týden. V pátek 24.5. se v 18:00 sejdeme v kavárně restaurace Junior na oblíbeném Country večeru.

O víkendu 25. – 26. května nás čeká zájezd nazvaný „Na společné cestě.“ Většina pořádaných zájezdů končí ve Vídni. Tou my ale jen projedeme a budeme se toulat oblastí východně od ní. Věřte, že zajímavostí je zde více než dost. Navíc mají vazbu i na naše dějiny – vzestup i pád Přemysla Otakara II., Harrachové, Buquoyové. Navštívíme i Carnuntum, nám nejbližší římskou památku. A kdy jste byli naposledy v Bratislavě? Pár volných míst ještě zbývá.

Hned v pondělí 27. května se od 17:00 uskuteční poslední jarní „tanečky“. Opět to bude v novém prostoru, tedy v tanečním sále KD.

Další akce, na kterou vás chci upozornit, se sice uskuteční už v červnu, ale bude to hned prvního, takže ji musím zmínit již v květnovém vydání TSL.

1. červen se roky připomíná jako Den dětí. Přestože věk členů naší ZO je převážně seniorský, rozhodli jsme se k tomuto svátku uspořádat zájezd, kterého se mohou zúčastnit všichni, bez ohledu na věk. Budeme jen rádi, když složení účastníků bude mezigenerační - děti, rodiče, prarodiče. Věřím, že všichni si v plzeňské Techmánii najdou něco, co je zajímá. Děti do věku 12 let mají dopravu zdarma. Kapacita autobusu je zatím naplněna ze dvou třetin.

A na samý závěr si vás dovolím upozornit na aktuální novinku v programu naší ZO. Uskuteční se sice až v pátek 9. srpna, ale přihlašovat se můžete již nyní. A na co? V divadle s otáčivým hledištěm v Týně n. Vlt. můžete shlédnout hru Veselý Windsor v podání místního souboru DS Vltavan.

Uvažujeme také ještě o sobotě 25. srpna, kdy bychom na konci prázdnin zorganizovali zájezd na dětské představení Asterix, Obelisk a Město bohů. Uvidíme, jak vás to zaujme, protože vstupenky se musí zaplatit do 14 dnů od jejich objednání.

Děkuji za váš dosavadní zájem o námi pořádané akce a věřím, že se na některých z výše uvedených také uvidíme. Mějte se moc hezky.