608 436 941

Duben - ještě tam budem

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH | Zveřejněno: 20. března 2024 | 2x

Druhá polovina březnového přísloví dokončuje trilogii názvů příspěvků o práci ZO SPCCH T. Sviny. Ukázalo se ale, že ani pranostiky podle dlouholetých zkušeností našich předků nejsou vždy 100%. Milovnici tepla to jistě vítají. Jaké dopady to však bude mít na přírodu a samozřejmě i na nás?

Ani v naší práci se v minulém měsíci nepodařilo vše podle našich představ. Proto se hned na začátku dnešního příspěvku musím omluvit těm, kteří v pátek 15. března dorazili do Junioru na Country večer. Už jsem se několikrát zmiňoval o termínech uzávěrek jednotlivých tiskovin. Výše uvedený termín Country večeru byl zveřejněn v Regionálním kulturním kalendáři (RKK), protože to již po jeho uzávěrce nešlo změnit tak, jako se to podařilo v TSL, kde byla tato informace z připraveného textu vyjmuta (uzávěrka TSL je o pět dnů později).

Doufám, že těm, kteří se v pátek 15. 3. těšili na country, to večer příliš nezkazilo a našli si příjemný náhradní program. Doufám rovněž, že je to neodradí od návštěvy příštího Country večera (viz dále).

Druhá naše akce, která se v avizovaném termínu neuskutečnila, je další zájezd do lázní v Gmündu. V dubnovém RKK proto tato akce již uvedena není a těm, kteří byli již přihlášeni, jsme to sdělili telefonicky a pro jistotu informaci prezentovali i v naší vývěsní skříňce na náměstí.

Důvodem pro zrušení tohoto zájezdu je rekonstrukce největšího bazénu, aniž by byla snížena kapacita návštěvníků. Za tohoto stavu by asi bylo obtížné v lázních strávit pohodové čtyři hodiny. A protože oprava potrvá až do konce června, vydáme se do Gmündu zase až na podzim.

A teď už k akcím, které se uskutečnit podařilo. Zůstat tak musím opět u Country večera a u Gmündu, kam se ve středu 28. února vypravil téměř plný velký autobus. Byli jsme dost překvapeni, jak dlouhá fronta zájemců už byla před vstupem. Oproti říjnové návštěvě minimálně trojnásobná, přestože jsme tam dorazili prakticky ve stejném čase. Naštěstí jsme měli rezervaci, takže jsme museli počkat jen na otevření lázní, nikoli až na nás přijde řada. To trochu nelibě nesli někteří místní (nebo alespoň německy mluvící), zvláště když s pokladní jsme komunikovali v našem rodném jazyce. Ještě že pohledy některých z nich nešly zhmotnit.

Relativita času funguje i v lázních. Čtyřhodinová pohoda byla najednou minulostí. Zastavili jsme se ještě na chvilku v obchodní zóně a příjemně unaveni jsme nabrali směr domů.

1. března se v kavárně Junioru opět rozezněly housle, kytary, bendžo i foukací harmonika, aby se páteční večer protáhl až přes půlnoc. Prostě country táhne i v rodném městě dechovkového krále Karla Valdaufa.

Jeho příznivci se sešli už ve čtvrtek 22. února, aby zakončili masopustní období v době, kdy už masopust oficiálně nebyl. Přišli chlapi ze Sedla v masopustním oblečení a pro každého přítomného udělali kolečko. Ženy si tentokráte mohly zatancovat tak, jak už vzhledem k obvyklému malému počtu mužů dlouho neA tak se muselo v nejlepším skončit. 22. hodina přišla docela brzy, ale dohoda je dohoda.

Velmi důležitou akcí byla členská schůze naší ZO. Přestože v tanečním sále bylo 92 členek a členů, bylo to jen 69.2%. Ano, naše členská základna se za rok od loňské členské schůze zdvojnásobila (ze 67 na 133).

Překvapeni početností přítomných byli i naši hosté Ing. David Štojdl, starosta města, a Mgr. Eva Špergerová, místostarostka města. Jejich přítomnosti využilo několik členů ke vznesení dotazů, ale i k vyjádření dvou pochval na práci města. Pan starosta odpovědi na dotazy doplnil ještě několika dalšími informacemi o připravovaných aktivitách města. A tak předpokládaný čas jejich přítomnosti na schůzi se malinko protáhl.

A to i proto, že v den konání členské schůze se dožila krásných 90 let paní Antonie Soukupová, takže ji oba zástupci městské samosprávy k životnímu výročí blahopřáli.

A protože za několik dnů čekalo stejné životní výročí také pana Josefa Bečku, blahopřáli samozřejmě i jemu. Oběma jubilantům jsme nezapomněli popřát ani za naši ZO.

Členská schůze po svém zakončení přešla plynule do Posezení k MDŽ. Osvědčená Chmelovanka do svého dechovkového repertoáru přidala i známé taneční hity, takže předpokládané ukončení v 18:00 se prostě dodržet nedalo, zvláště když jubilantka zjistila, že bolesti v kolenou jí tancovat nebrání. 

Ale i o hodinu později bylo v sále stále přes 30 účastníků. Poděkovat je proto nutné jak Davidu Floderovi, který zabezpečoval provoz za kulturní dům, tak i paní Vretosové a její dceři za zajištění občerstvení přítomných. Poděkovat nemohu zapomenout ani Mgr. Tomáši Radovi, generálnímu řediteli Jednoty SD Č. Budějovice, za poskytnutí sponzorského daru ve formě chutných zákusků a nealko pití.

V pondělí 18. března se v CKA sešlo 20 zájemců na další přednášce doc. Kukačky, tentokráte na téma „Zdravá strava“. Slovo přednáška je ale dost zavádějící, protože slovo lektora je přerušováno častými dotazy přítomných nebo vyjádřeními jejich vlastních zkušeností. A protože počet zájemců byl vyšší než na únorové přednášce, uvidíme, zda bude v dubnu prostor CKA stačit.

Další naše aktivity - poslední tanečky v klubovně KD (21. 3.) a výlet do Č. Budějovic, spojený s návštěvou Hardtmuthovy vily (24. 3.), se uskutečnily až po uzávěrce dubnového čísla, takže o těch až příště.

A co je před námi?

V neděli 7. dubna vyrazí 15 našich členů na týdenní rekondiční pobyt do Spáleného Poříčí, malé obce v jižní části Brd. Čeká je bohatý a věřím, že i zajímavý, program. A protože tohle místo je již vyzkoušené v minulých letech, je připraven ještě podzimní pobyt (říjen). Akce je ale určena pouze členům SPCCH.

V neděli 7. dubna je připomínán Světový den zdraví. A už v úterý (pozor - změna dosavadních pondělků) 9. dubna se uskuteční přednáška „Prevence zdraví a imunita“ doc. Vl. Kukačky. v rámci cyklu Udržitelnost zdraví. Pořádáme ji ve spolupráci s CKA, takže se na vás v jeho prostorách těšíme v 17:00.

Další akce máme naplánované do posledních dubnových dnů. Ve středu 24. dubna se v 8:30 vydáme do Římova, abychom si udělali procházku po Křížové cestě a viděli opravená zastavení. Vše nám svým výkladem doplní bývalý dlouholetý starosta Římova p. Vl. Koupal. Po obědě v místní restauraci máme domluvenu návštěvu místního kostela a p. farář přislíbil, že nás nejen seznámí s jeho historií, ale že nám umožní vstup i do prostor, kam se člověk normálně nepodívá.

Přestože Římov je od našeho města jen pár kilometrů, přímý spoj veřejné dopravy neexistuje. A tak musíme i v tomto případě využít služeb firmy Stibus.

Datum tohoto výletu jsme zvolili opět na základě pranostiky. A tak snad se konečně pranostika o vylézání hadů a štírů potvrdí a na pěší procházku budeme mít příjemné počasí. Několik volných míst ještě zůstává.

V pátek 27. dubna se v 18:00 můžeme opět sejít v kavárně restaurace Junior na dalším Country večeru. A protože přestávka od posledního Country večera je mnohem delší než dosud, dá se očekávat, že kavárna bude opět praskat ve všech.

A kde jsou „tanečky“? Březnové setkání bylo poslední. Naštěstí jen v klubovně KD, která po rekonstrukci bude už součástí knihovny. Samozřejmě jsme s předstihem hledali nový prostor pro jejich pokračování. Nakonec jsme se domluvili opět s vedením KD. Museli jsme ale dosavadní tradiční čtvrtek změnit na pondělí. A tak „tanečky“ budou žít i dál. Samozřejmě jen tehdy, pokud o ně bude zájem. A na základě pozitivního ohlasu na rozšířený repertoár při Posezení k MDŽ se dá očekávat, že podobně namixovaný se objeví i v tanečním sále KD v pondělí 22. dubna od 17:00.

A na závěr si dovolím malou poznámku k dalším aktivitám, konkrétně k zájezdům. Sami jsme opravdu hodně překvapeni vaším zájmem o ně. Nejenže je vyčerpána kapacita autobusu na dvoudenní zájezd do Bratislavy, ale plno je i na všechny zájezdy na Šumavu, tedy včetně toho zářijového. Dokonce již někteří zájemci zaplatili účastnický poplatek půl roku před termínem tohoto zájezdu. Neuvěřitelné!

Děkujeme za váš zájem o naše aktivity. Určitě se snažíme dělat vše pro to, abyste na všech našich akcích byli spokojeni.