608 436 941

Březen – za kamna vlezem

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny | Zveřejněno: 20. února 2024 | 0x

Také pro příspěvek do březnového vydání TSL jsem si vypůjčil pranostiku, byť ne celou. Ale ne proto, že bych si přál, aby se naplnila, když ta v únorovém vydání TSL příliš nevyšla.

Ale tuto jsem zvolil jako protiklad k naší činnosti. Za kamny bychom toho určitě moc nenadělali. Jak jste si mohli v minulém čísle přečíst, naplánovali jsme si toho docela dost. A protože nás plán nesvazuje, ještě jej průběžně doplňujeme. Ale o tom až za chvilku. Jako vždy začnu krátkým ohlédnutím za děním v naší ZO od uzávěrky únorového vydání TSL.

Na konci ledna se, stále ještě v klubovně kulturního domu, sešla Chmelovanka s příznivci dechové hudby, aby spolu strávili čas v příjemné atmosféře při poslechu a také tanci. I když na tu tradiční atmosféru padal trochu stín obav, jak to bude od dubna, kdy v kulturním domě začnou stavební úpravy a klubovna již nebude klubovnou, ale součástí knihovny.

To účastníci Country večeru takové chmury nemají. Spíše bude asi brzy problém s kapacitou kavárny v Junioru. Ale to je pořád určitě lepší, než kdyby muzikanti hráli jen pro sebe a rodinné příslušníky. A ještě si dovolím malou radu. Country večer začíná v 18:00, takže bych raději přišel včas. I když tuhle radu při dalším Country večeru 1. března asi kvůli prodeji TSL až od 5. dne v měsíci nevyužijete.

Na středu 7. února jsme si naplánovali zájezd do v Gmündu, abychom využili akce, kdy osoby 55+ mohou za dvouhodinové vstupné v místních lázních pobýt dvojnásobnou dobu. Zájezd jsme ale museli přesunout až na konec února, protože v týdnu, kdy jsou v Horním Rakousku školní prázdniny, zvýhodněný vstup pro 55+ není.

V pondělí 19. února se zájemci o to, co by mohli a měli udělat pro své zdraví, dozvěděli z úst doc. Vl. Kukačky, který se tomuto tématu věnoval řadu let, a to i na Jihočeské univerzitě. Přítomní se určitě dozvěděli řadu zajímavých věcí, zejména zaujaly ty, které se v mainstreamových mediích neobjeví. A tak byl přednášející zavalen řadou dotazů, a zazněla také řada osobních zkušeností. Jsem přesvědčen, že na pokračování tohoto cyklu přednášek v polovině března přijdou nejen ti, co se zúčastnili první akce.

A proč nemůžeme za těmi kamny v březnu být? Někteří z vás už asi měli možnost listovat v Regionálním kulturním kalendáři, řada z vás určitě šla podloubím na náměstí a v naší vývěsní skříňce si všimla přehledu připravovaných akcí a plakátků s podrobnějšími informacemi, takže jste zaregistrovali, že toho máme před sebou hodně.

Abychom zvýšili pravděpodobnost, že se k vám informace o akcích pořádaných naší ZO dostanou včas, mám pro vás dobrou zprávu. Už se nám konečně podařilo rozhýbat i moderní komunikační prostředky, takže na www.civilky.cz/zo-trhovesviny (odkaz činnost organizace vlevo) nebo na facebooku SPCCH Trhové Sviny najdete potřebné informace, aniž byste museli na náměstí. Zatím nechci prozrazovat konkrétní osoby, které nám s jejich zprovozněním výrazně pomohly. Jen řeknu, že se nejedná o členy naší základní organizace. O to více si vážíme jejich ochoty nám pomoci. Děkujeme.

V minulém čísle jsem děkoval paní Haně Halešové za zveřejňování textů o životě naší ZO v TSL a také za pomoc při vkládání informací do elektronického kalendáře na webové stránce města. Už jste se tam podívali? Ale poděkovat bych mohl, a také měl, řadě dalších lidí na městském úřadu nebo v organizacích zřizovaných městským úřadem. Setkávám se s pochopením a vstřícností. Mohu jen doufat, že to tak bude i nadále.

Co jsme pro naše členy, členky, a nejen pro ně, ale i pro širší veřejnost připravili na březen?

V pátek 1. března si členové mohou zajet zacvičit do bazénu ZŠ v Borovanech a v podvečer (18:00) pak vyrazit do kavárny Junioru na Country večer. 

V pondělí 18. března si v 17:00 můžete přijít nejen poslechnout doc. Kukačku a také se jej zeptat, co vše můžete sami udělat pro udržitelnost svého zdraví.

Ve čtvrtek 21. března se od 17:00 uskuteční poslední „tanečky“ v klubovně místního KD. Doufejme, že to nebude mít negativní dopad na tradiční příjemnou atmosféru. Když něco končí, vždy začíná něco nového. Tak si přejme, aby to nové navázalo, a ještě lépe, posunulo dosavadní úroveň „tanečků“.

V neděli 24. března se pak veřejnou dopravou (někdo možná individuálně) vydáme do Č. Budějovic, kde nás bude čekat českobudějovický patriot Milan Binder. Patriotem určitě není jen proto, že ve městě žije od narození, ale také proto, že o nich toho ví hodně, což dokázal desítkami publikací. A po nedělním obědě se vydáme na prohlídku Hardtmuthovy vily. Dostaneme se do prostor, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane. Bez nadsázky se dá říci, že si ji s průvodcem projdeme od sklepa až po půdu.

Na závěr dnešního příspěvku vás ještě upozorním na další výjezd do lázní v Gmündu, který by se měl uskutečnit ve středu 3. dubna.