608 436 941

Únor bílý, pole sílí

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH | Zveřejněno: neděle 21. ledna 2024 | 7x

V době, kdy píši tyto řádky, sníh po několika mrazivých dnech roztál, ale v únoru se ještě očekávat dá.

Minulý rok jsme ukončili „tanečky“ a nový začali Country večerem. „Tanečky“ se konaly na samý závěr roku v pravé silvestrovské náladě. Klubovna KD byla tentokrát téměř zaplněna!

Nový rok 2024 jsme zahájili už druhý lednový pátek v zaplněné kavárně Junioru při country hudbě. Při této akci se dosud netancuje, ale třeba by se mohl najít někdo, kdo by nás country tancům naučil.

A teď již k aktivitám, které bychom rádi v letošním kalendářním roce uskutečnili. Většina z nich je i pro širokou veřejnost města a okolních obcí. Chceme, aby náš program byl bohatý a pestrý, ale také našimi silami zvládnutelný. Určitě tedy nikoho, kdo by nám chtěl aktivně pomoci, odmítat nebudeme.

Termíny našich akcí jsme se snažili zkoordinovat s termíny akcí dalších subjektů působících ve městě. Zkušenosti ze závěru loňského roku to jen zvýraznily (dva zájezdy za adventem ve dvou dnech, dvě přednášky dokonce ve stejný čas)!

Pomoci by všem mohla webová stránka města (www.tsviny.cz), kde po rozkliknutí odkazu TSL naleznete odkaz TSL online a v něm na pravé straně elektronický kalendář. Své aktivity tam ale mohou vkládat pouze městské organizace (KD, KIC, CKA, TSL). Věřím, že příslib zveřejňování našich aktivit v tomto kalendáři pomůže nejen vaší informovanosti, ale také k tomu, aby nedocházelo k výše uvedenému překrývání termínů, a vy jste se nemuseli rozhodovat, které akci dát přednost.

Na co se tedy můžete v našem programu těšit? Co těšit, vy už se na ně dokonce můžete přihlašovat!

Věříme, že spolupráce s hudebním uskupením KAHU bude dále úspěšně pokračovat. Termín 16. 2. už jsem avizoval v lednovém čísle TSL, tak jej jen připomínám.

Anonce dalších termínů Country večerů ve větším časovém předstihu je poněkud obtížnější, protože jejich stanovení vychází nejen z obsazenosti kavárny v Junioru, ale také z možností členů skupiny. A tak se asi budeme muset smířit s tím, že nejpřesnější informace můžeme zatím získat ve vývěsní skříňce naší ZO v podloubí na náměstí (č. 28). Už nyní ale známe i termín březnového Country večera - bude jím 1. březen.

Pokud se podaří najít někoho, kdo by byl ochoten nám pomoci s webovou stránkou, mohla by být ještě rychlejším zdrojem informací o akcích naší ZO.

Ve středu 7. února jsme se měli opět zajet vyhřát do Sole Felsen Welt v Gmündu. Ale v době školních prázdnin akce 55+ není možná. Proto se do Gmündu vydáme až 28. února a zájezd zopakujeme ještě po velikonočních svátcích, konkrétně ve středu 3. dubna.

Léčivé účinky vody, ne sice tak teplé a s tak vysokým obsahem minerálů jako v Gmündu, můžete využívat v bazénu ZŠ v Borovanech. A stejně jako v Gmündu si zde můžete ve vodě nejprve zacvičit a poté si i volně zaplavat. Dvouhodinový pobyt je za 30 Kč, na což vám VZP přispěje. Do Gmündu s námi mohou jet i nečlenové naší ZO, termíny v bazénu v Borovanech jsou ale určeny pouze pro naši členskou základnu (pátky 16. 2., 1. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5.).

Zdraví si můžeme udržovat i tak, že se o něm dozvíme něco víc teoreticky. Proto jsme se dohodli s Doc. Vl. Kukačkou, který řadu let na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích vedl obor Výchova ke zdraví, aby na jaro připravil několik přednášek na téma „Udržitelnost zdraví“. První z nich se uskuteční v pondělí 19. února v 17:00 v CKA, druhá pak v pondělí 18. března (další termíny upřesňujeme).

Zdraví se mnozí snažíme udržovat i pohybem na zdravém vzduchu. Řada z vás při chůzi používá tzv. nordické hole. Ale tak jako nesprávné používání léků, tak i nesprávné používání této pomůcky může mít opačný dopad na naše zdraví. Proto připravujeme malý teoreticko-praktický kurz jejich správného používání (předpokládáme jej v týdnu po jarních prázdninách).

V březnu, a to ve středu 6. 3., si zhodnotíme naši práci na členské schůzi. Vzhledem k tomu, že se naše členská základna výrazně rozrostla (ze 68 na 120 členů), do restaurace Junior se už nevejdeme. Sejdeme se proto v tanečním sále KD. A když už tam budeme, tak se po jejím skončení ještě trochu zdržíme, a připomeneme si při hudbě Mezinárodní den žen.

V našem krajském městě je řada zajímavých míst. Většina z nás asi zná takové ty hlavní (Samsonova kašna, Černá věž, radnice). Věřte, že je tam k vidění ale mnohem, mnohem více. Naše loňská procházka městem při cestě „Po stopách koněspřežky“ to jen potvrdila. A tak bychom v neděli 24. března rádi uskutečnili akci „Březen – měsíc knihy trochu jinak“. Se spisovatelem Milanem Binderem, autorem řady knih o Č. Budějovicích, si projdeme centrum města a po obědě navštívíme Hardmuthovu vilu. Kdo z vás v ní někdy byl? Možná v nějakém zájmovém kroužku, protože už tam nějaký ten rok sídlí Dům dětí a mládeže. Ale byl někdo z vás i v jejích dalších prostorách? Kolik toho znáte o rodině Hardtmuthů? Kapacita skupiny je ale jen 20 osob.

V dubnu se zájemci z řad našich členů (možná důvod se k nám přidat) mohou zúčastnit týdenního, tzv. rekondičního pobytu. Od neděle 7. dubna se uskuteční v hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí. Název hotelu napovídá, kde se hotel i městečko nachází. V programu jsou cvičení s certifikovanou lektorkou, pěší výlety po blízkém okolí a autobusem i po místech vzdálenějších, např. Kladruby (Santini) či Mariánské Lázně.

V květnu bychom se rádi setkali opět s našimi ženami při příležitosti Dne matek. Jak to bude s muži při příležitosti Dne mužů (počátek června), to dosud nemáme organizačně dořešeno.

Co už dořešeno ale máme, to je dvoudenní zájezd, který jsme nazvali „Na společné cestě“. Proč jsme zvolili tento název? Ne, nemá to nic společného s naší politickou scénou, ale s historií našeho státu. V programu zájezdu je návštěva Rakouska, regionu východně od Vídně, a Slovenska, konkrétně Bratislavy. S oběma státy jsme dlouhé roky tvořili společné státní útvary. Na plánovaných místech návštěvy najdeme mnohé, co nám to připomene. A věřte, že tam nalezneme řadu zajímavostí. Termín zájezdu je 25. – 26. května 2024.

Zájezdy, to byla oblast naší činnosti, která vás vloni hodně zaujala. Termíny výletů na Šumavu s paní Bartyzalovou jsem odtajnil už v minulém čísle TSL. Oblíbenost těchto akcí dokumentuje skutečnost, že na každý z plánovaných termínů jsme obdrželi několik přihlášek, přestože zájemci ještě nevěděli, kam vlastně vyrazíme. Ale loňská obsazenost velela si zajistit místo včas.

Dnes už mohu odtajnit lokality. Zatím to nebudou úplné popisy tras, protože ty se ještě dotvářejí. Ale i obecněji uveden místo vám může mnohé napovědět.

V červnu (22. 6. ) bychom se měli projít z Kvildy na Modravu. Délka procházky by neměla přesáhnout 10 km.

Červencový termín (27. 7.) je určen nejen pro trasu ve vyšší nadmořské výšce, ale i pro trasu nejdelší, okolo 13 km. Trasa bude zajímavá i proto, že se na ní budeme pohybovat nejen na území České republiky, ale i na území Německa a Rakouska. Ti z vás, kteří už Šumavu trochu znají, tedy ví, že to bude trasa okolo Trojmezné hory a Třístoličníku. V září (14. 9.) bychom se prošli z Prášil do Srní. Délka by měla být opět do 10 km.

Profily všech tras by měly vyhovovat i méně zdatným turistům. Naše průvodkyně, paní Jitka Bartyzalová, se snaží volit nejen trasy fyzicky méně náročné (nicméně je nutno počítat s tím, že občas se objeví nějaký ten kopeček), ale také abychom na nich viděli zajímavé věci. Všimli jste si, že jsme počet výletů na Šumavu navýšili ze dvou na tři? Udělali jsme vám tím radost?

K mezigenerační soudržnosti bychom chtěli přispět i dalším zájezdem, a to do Plzně. V té je k vidění opravdu hodně. My ale chceme navštívit Techmánii. Proto jsme si vybrali datum 1. června. Mnozí již určitě z data pochopili, že jde o akci ke Dni dětí, a proto ti do 15 let budou mít dopravu zdarma. A proč je akce mezigenerační? Protože na své si tam přijde bez ohledu na věk skutečně každý!

Ale i nedaleko od nás je leccos zajímavého. Mnohdy to, co máme, jak se říká „pod nosem“, nám trochu uniká. Připravujeme zájezd do Kanady. Ne, není to v rozporu s předcházející větou, my se chceme vydat do tzv. České Kanady, konkrétně na hrad Landštejn, do Dačic a do Slavonic, usilujících o zápis na tzv. Listinu UNESCO. Ale to až v říjnu (asi 12. 10.)

Zajímavé malé muzeum je v Rudolfově, městě pojmenovaném po císaři Rudolfu II. a navštívit bychom také mohli těžební štoly v okolí.

Že otáčivé hlediště je v zámecké zahradě v Č. Krumlově ví asi každý. O tom, že „otáčko“ je i v Týně nad Vlt. už ví asi méně z nás. Dovolím se tvrdit, že ještě méně z nás tam nějaké představení navštívilo. Představení a termín zatím nemůžeme zvolit, protože program divadelního souboru Vltavan bude zveřejněn až v březnu.

Možná jsme si ukrojili velký krajíc. Věříme, že nám bude držet zdraví a budeme mít dostatek energie a hlavně, že vás uvedené aktivity zaujaly natolik, že se jich budete chtít aktivně zúčastnit. Tak se nezapomeňte přihlásit - včas:-)

Těšíme se na vás.