608 436 941

Ohlédnutí SDH Trhové Sviny za rokem 2023

Autor: Matěj Průka, člen SDH Trhové Sviny | Zveřejněno: čtvrtek 18. ledna 2024 | 12x

Dobrovolní hasiči se minulý rok rozhodně nenudili.

Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny má za sebou další rok, zaplněný jak nejrůznějšími kulturními a společenskými akcemi, tak řadou protipožárních asistencí a nadprůměrným počtem výjezdů k mimořádným událostem. Sbor patří v rámci našeho města k nejstarším spolkům, ale také ke spolkům s nejpočetnější členskou základnou, tvořenou více než stem členů, kteří se na jeho činnosti podílejí.

Jednou z hlavních aktivit SDH je vzdělávání a výcvik mládeže. Hasičský kroužek je každoročně nabízen dětem ze všech ročníků místní základní školy a za posledních patnáct let, během nichž tento kroužek funguje, do něj bylo zapsáno téměř pět stovek dětí. Během letní sezóny se víceméně pravidelně věnovali tréninku i dospělí (muži, ženy), a to na hřišti SK Rejta. 

Členové sboru se rovněž aktivně zapojují do kulturního a společenského života ve městě a asistují při nejrůznějších událostech. Z letošního roku jmenujme asistence při následujících akcích: Beltane – Noc ohňů (30. dubna u Velkého rybníka), koncert Romana Dragouna (12. května ve sboru CČSH), letecký den Letíme vám pro zdraví (22. července na louce pod Třebíčkem), cyklistický závod Okolo jižních Čech (10. září, asistence během cyklistického závodu, který je pravidelně pořádán a jeho trasa vede přes naše město. Jednalo se o jubilejní desátý ročník. O bezpečnost závodníků a hladký průjezd ulicemi našeho města, kterým závodníci tentokrát projížděli dvakrát, bylo z naší strany rovněž postaráno. Nebyl to lehký úkol, protože závod byl veden doslova celým městem ze směru od Českých Budějovic až na druhý konec směrem na Nové Hrady. Pro nás to byla velká výzva, protože bylo nutné kompletně zastavit provoz na všech křižovatkách a uzavřít všechny boční vjezdy na hlavní komunikaci č. 156.). Dále sbor pomáhal při oslavách svatého Mikuláše (5. prosince na nábřeží Farského potoka). Několik členů se též zapojilo do přípravy stanovišť na dětském dnu, pořádaném při slavnostním otevření nové pergoly v areálu Velkého rybníka dne 9. června. SDH zajišťoval dvě stanoviště, přičemž na jednom bylo úkolem dětí smotat rozvinuté hadice a na druhém strefit terč vodním proudem z ruční přenosné požární stříkačky.

Jak děti, tak dospělí se v roce 2023 zúčastnili několika hasičských soutěží. Obvodovou soutěž po mnoha letech uspořádal SDH Mohuřice na louce nad obcí, a to v sobotu 3. června. Dětský tým se zúčastnil také jarního kola hry Plamen, pořádaného v sobotu 20. května v Třebči, a ze soutěží o pohár starosty obce jmenujme např. soutěže v Jílovicích (26. srpna), v Olešnici (2. září) a v Žáru (23. září). V sobotu 16. září se pak po několika letech, a navíc v mimořádném podzimním termínu, uskutečnila soutěž přímo v Trhových Svinech, rozdělená do dvou částí: od 10:00 hodin soutěžili mladí hasiči o pohár starosty města, od 13:00 hodin pak probíhal Memoriál Jindřicha Lukeše. Místem konání se stala tržnice u Farského potoka.

Nesmíme opomenout ani Hasičský ples SDH Trhové Sviny. Třináctý ročník oblíbené akce nejen pro hasiče, ale i širokou veřejnost se za hudebního doprovodu kapely MIDI a vystoupení taneční skupiny Panenky České Budějovice konal v sobotu 11. února 2023 od 20:00 hodin v tanečním sále KD Trhové Sviny.

V závěru roku, dne 16. prosince, byla uspořádána Výroční valná hromada sboru, jejímž cílem je vyhodnocení uplynulého období a stanovení cílů a plánů pro nadcházející rok. O činnosti v uplynulém roce 2023 informovali Ing. Karel Polák (starosta SDH), Ing. Jiří Polák (velitel JSDHO) a Milan Krajčírik (za skupinu mladých hasičů). Schůze se dále zúčastnili Bc. Jiří Kalkuš (velitel požární stanice Trhové Sviny), plk. Ing. Jiří Chmel (náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro úsek IZS a OŘ) a Alena Šusterová (náměstek starosty OSH České Budějovice). Kromě zhodnocení činnosti v uplynulém roce proběhla také diskuse o plánované přestavbě hasičské stanice a zbrojnice.

SDH Trhové Sviny tímto děkuje za podporu městu Trhové Sviny, které pravidelně podporuje činnost sboru finančními prostředky z grantového programu Živé město. Finance jsou nezbytné pro chod sboru a pořádání výcviku, akcí, ale také pro zakoupení nezbytné výbavy.

Činnost JSDHO Trhové Sviny

V součinnosti se Sborem dobrovolných hasičů Trhové Sviny funguje Jednotka sboru dobrovolných hasičů Trhové Sviny (dále jen JSDHO), která na pokyn operačního střediska HZS Jihočeského kraje vyjíždí k mimořádným událostem nejen na území našeho města, ale v celém širokém okolí. Jednotka je systémově zařazena na úrovni JPO III/1 a je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 815 a dopravními automobily Volkswagen Transporter a Avia A30.

V roce 2023 řešili místní dobrovolní hasiči celkem 26 zásahů, což je nadprůměrné číslo, a nejčastěji při nich spolupracovali s jednotkou HZS PS Trhové Sviny. Významnou část výjezdů tvořily také technické pomoci, především pak likvidace popadaných stromů. Nejvíce zásahů tohoto druhu zaznamenali místní dobrovolní hasiči při bouřkové noci z 26. na 27. srpna.

Oproti minulým rokům vzrostl počet požárů. Uveďme např. požár zemědělské usedlosti v Čížkrajicích (5. ledna), požár bytu po výbuchu plynu v Kamenné (8. ledna), požár stavení v Sedlcích (26. února), požár pole v Ostrolovském Újezdu (11. července), požár prodejny a skladových hal v Ledenicích (1. srpna) nebo požár pneumatik v Borovanech (3. srpna). Právě poslední dva uvedené požáry patří k nejnáročnějším zásahům, které nejen trhovosvinenští dobrovolní hasiči, ale rovněž hasiči z okolních profesionálních a dobrovolných jednotek museli v minulosti řešit. Při požáru v Borovanech byl navíc vyhlášen mimořádný 3. stupeň požárního poplachu, povolány byly více než dvě desítky jednotek, 280 hasičů, 26 cisteren a 40 kusů další techniky. Likvidace tohoto požáru trvala až do 6. srpna. Tato událost se zároveň zařadila mezi největší, které se v loňském roce udály na území celé České republiky.

Ne vždy se ale jednalo o „ostré“ zásahy. Ve čtvrtek 22. června se jednotka zúčastnila spolu s profesionálními hasiči ze stanic Trhové Sviny, České Budějovice a České Budějovice – Suché Vrbné a s jednotkami SDH obcí Borovany, Jílovice a Ledenice taktického cvičení, konaného v areálu nově otevřeného archeoskanzenu v Trocnově.

Rádi bychom popřáli vám všem, čtenářům i spoluobčanům, do nového roku 2024 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. Přejeme si, abyste naši pomoc potřebovali co nejméně a abychom se společně potkávali jenom na plánovaných (společenských) akcích, a nikoliv při zásazích, které ohrožují životy, zdraví nebo bezpečnost kohokoliv z nás.

Foto: Ing. Karel Polák a Karel Polák ml.