608 436 941

Jedenáctý ročník sběru lesních plodů

Autor: Jan Špilauer | Zveřejněno: neděle 24. prosince 2023 | 8x

Kdo jen trošku sleduje činnost Mysliveckého spolku Trhové Sviny, jistě mu neuniklo, že se již řadu roků věnujeme spolupráci s mládeží, kterou se snažíme vzdělávat po stránce péče o zvěř a ochrany přírody. Začalo to sběrem lesních plodů, pokračovalo dětskými dny, exkurzemi do obory až po zájmový kroužek zaměřený na přírodovědu s účastí na soutěži Zlatá srnčí trofej. Je pravdou, že nás tyto aktivity docela vytěžují, ale na druhou stranu, kdyby to těch několik nadšenců, co se tomu se zápalem věnují, nebavilo, tak to dělat nebudeme. Našli jsme v tom smysl našeho spolku, který je pro mnohé zdrojem záliby.

K tomu prvotnímu, co jsme pro děti začali pořádat, tedy ke sběru lesních plodů, bych rád napsal, že sběr žaludů a převážně kaštanů se těší každoroční oblibě a všechna data jsou pečlivě zaznamenávána. Sběru se každoročně věnujeme přibližně 4 - 6 týdnů a výsledky jsou vždy v řádu jednotek tun. Donesené lesní plody má na starost „otec projektu“ pan Stanislav Němeček, kterému začínají pomáhat Zdeněk Přibyl mladší a Stanislav Rychtařík. Pánové donesené plody od dětí přebírají, váží a dělají záznamy, které jsou pro mě k dispozici na závěrečná vyhodnocení. Nutno sdělit, že se ve sběru nemalou měrou podílí oba areály mateřské školy, která letošního roku odevzdala 975 kg těchto plodů. Za odměnu byly všechny děti pozvány na již tradiční exkurzi do obůrky zájmového chovu daňčí zvěře rodiny Nováků z Třebíčka.

Exkurze byla vzhledem k hojnosti návštěvníků rozdělena na dva dny 22. a 23. 11. 2023, a to pokaždé ve dvou skupinách. Takže čtyři návštěvy, které jsme vzhledem k pokročilému podzimnímu počasí přivítali s plným hrncem horkého čaje a sušenkami. Každý tak dostal kelímek s ovocným čajem, zatímco majitel chovu JUDr. Novák vyprávěl o svém chovu, počtu chovaných kusů, nedávno proběhlé říji až po vývoj a růst paroží, které zde bylo na ukázku včetně čerstvě získané trofeje daňka špičáka, uloveného den před samotnou exkurzí. Když děti dopily čaj, vstoupili jsme společně do obory a děti nasypaly do korýtek pochutiny, které daňkům donesly. Za stálého výkladu jsme se přesunuli blíže ke stádu, které se nám ukázalo při přebíhání podél oplocení.

Zhruba po hodině strávené u Nováků přijel další autobus s dalšími dětmi, kde se celý průběh exkurze opakoval. Každá skupinka od myslivců dostala ještě na cestu plnou tašku sladkostí, aby si zpestřili třeba nadcházející mikulášskou nadílku. Bylo to ze strany mysliveckého spolku jakési poděkování za donesené lesní plody a také šlo o to ,zpestřit dětem jejich pobyt v mateřince něčím nevšedním. Pro ty, kteří už v minulosti oboru navštívily, to bylo o tom, že se mohly těšit na něco, co již dříve viděly a mohly tak nakreslit třeba obrázky daňků.

O týden později 1. 12. 2023 jsme se věnovali těm odrostlejším a přišla řada na odměňování žáků základní školy. Tak jako každý rok jsme se rozhodli i letos odměnit každého, kdo přinesl více než 100 kilogramů plodů. Jednalo se celkem o sedm dětí, které dohromady přinesly 1568 kg z celkových 1882 kg. Když už jsme u těch čísel, tak všichni včetně mateřské školy donesli dohromady 2857 kg lesních plodů. V pátek 1. 12. jsme si nechali ředitelem školy Mgr. Jiřím Pavlem zavolat sedm nejlepších sběračů do ředitelny školy v čase velké přestávky, kde jsme šesti přítomným poděkovali v zastoupení Stanislav Němeček (hlavní aktér), Jan Kocina (jednatel a vedoucí mysliveckého zájmového kroužku) a Jan Špilauer (předseda spolku a fotograf). Sedmý žák umístěný na druhém místě se omluvil z přítomnosti v ZŠ.

Přehled sedmi oceněných s uvedeným množstvím a oceněním, které se jim dostalo:

Sběr lesních plodů 2023 (11. ročník)

1) 2. A Lejsková Markéta 315 kg TABLET

2) 1. B Maruška André 284 kg DALEKOHLED

3) 3. D Přibylová Zuzana 260 kg DALEKOHLED

4) 2. B Nováková Nikola 247 kg ZOOLOGIE V OBRAZECH

5) 6. B Fanglbauer Pavel 240 kg ZOOLOGIE V OBRAZECH

6.) 1. A Oulík Jan 120 kg ZOOLOGIE V OBRAZECH

7) 8. C Zachař Vojtěch 102 kg MYSLIVECKÁ ZOOLOGIE

Ocenění donesli celkem 1568 kg

8.) 7. A Čížková Tereza 90 kg

9) 5. C Horelicová Eliška 80 kg

10) 5. B Paderta Jakub 65 kg

11) 1. A Huličková Ema Hana 18 kg

12) 3. A Holý Elian Luca 15 kg

13) 5. A Soukupová Kateřina 13 kg

14) 3. D Soukup Jan 13 kg

15) 2. A Lenz Dominik 10 kg

16) 1. B Hudeček Alexandr Seneca 10 kg

Základní škola celkem 1882 kg

Mateřská škola Beruška 575 kg

Mateřská škola Čtyřlístek 400 kg

Mateřská škola celkem 975 kg

Celkem se v roce 2023 vybralo 2857 kg lesních plodů

Seznámili jsme přítomné s čísly, která jasně rozhodla o nových majitelích věcných cen, které jsme rozdali spolu s pamětními listy a pořídili si společnou fotografii v ředitelně školy. Žákům bylo sděleno, jak je s donesenými plody nakládáno, jaké zvěři nejčastěji poslouží a jak je důležitá péče o zvěř v tomto období. Krátká konverzace s ředitelem školy o pořádané akci a o nadšení z mysliveckého kroužku, kterému se věnujeme teprve druhým rokem a má velmi kladné ohlasy, jak mezi dětmi, tak jejich rodiči i ve škole samotné. Velmi nás to potěšilo, doufáme, že i my jsme potěšili děti a věříme, že se podaří zorganizovat další (již dvanáctý) ročník ve sběru lesních plodů.

Za MS Trhové Sviny s poděkováním všem zúčastněným a organizujícím osobám