608 436 941

Český svaz žen

Autor: Ivana Pařízková, předsedkyně ZO ČSŽ Trhové Sviny | Zveřejněno: úterý 19. prosince 2023 | 18x

Český svaz žen

Členky ZO T. Sviny se schází při různých příležitostech a jednou z nich bylo setkání v čase předvánočním, téměř adventním, a to dne 27.listopadu. Program setkání byl obvyklý - přivítání, blahopřání členkám, které oslavily kulatá či půlkulatá životní jubilea, seznámení s aktualitami ČSŽ, rekapitulace roku 2023, plány a chystané akce pro rok následující a v neposlední řadě zakončení malým občerstvením.

Jak už bývá dobrým zvykem, vždy při našem setkání přivítáme hosta. Při loňském zimním setkání byl naším hostem pan starosta našeho města, Ing. David Štojdl, při květnovém setkání přijal pozvání pan npor., Mgr. Jan Nový, velitel Policie ČR - Obvodního oddělení Trhové Sviny a teď přijal naše pozvání pan Daniel Hamr z obchodního oddělení Slatinných lázní Třeboň, s.r.o.

Vyslechly jsme si velice zajímavé a poutavé povídání o činnosti jedněch z největších a nejnavštěvovanějších lázní v České republice, které jsou sice v okrese Jindřichův Hradec, ale téměř "v sousedství" našeho města. Pan Hamr se ,,babince“ nezalekl a neváhal nám odpovídat na řadu otázek týkajících se léčebných procedur nabízených lázněmi. Dále nás seznámil s nabídkami pro seniory, rodiny s dětmi, víkendovými aktivitami a s mnohým dalším se vztahem k lázním.

Prý ne nadarmo se říká, že lázně v Třeboni ,,pohladí tělo i duši“.

Setkání členek ZO ČSŽ v Trhových Svinech se opět vydařilo a už nyní se těšíme a chystáme na ta další.

Závěrem bych vám jménem všech členek chtěla popřát do roku 2024 hlavně pevné zdraví a optimismus.