608 436 941

Z Gmündu do Lince, na country a k Malši

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny                                                                        Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny | Zveřejněno: 21. listopadu 2023 | 3x

Vážené čtenářky, vážení čtenáři TSL,

asi by možná většina z vás ode mne v posledním vydání TSL v roce 2023 čekala bilancování aktivit naší ZO, popř. informaci o akcích připravovaných na příští rok. Ale ono to až tak úplně nejde, protože i v prosinci nás ještě čeká několik akcí, a to nejen pro naši členskou základnu, ale i pro další zájemce.

Nejprve však krátké ohlednutí na dění v období od uzávěrky listopadového čísla TSL Koncem října jsme se vydali do rakouského Gmündu, abychom se v místních lázních ponořili do teplé vody obohacené řadou rozpuštěných minerálů. Poněkud překvapivě ale nebyla, poprvé v letošním roce, plně využita kapacita autobusu. Možná proto, že jsme jeli ve středu. V pracovní den však proto, že lázně stále nabízejí osobám 55+ za dvouhodinové vstupné čtyřhodinový pobyt. Že je v zahraničí řada věcí levnější, a bohužel i kvalitnější, dnes dokonce ví už i pan premiér. Účastníci zájezdu to však vědí už dávno, a tak součástí výletu byl předem plánovaná zastávka v obchodní zóně.

V pátek 10. a ve čtvrtek 16. listopadu se za naší spolupráce od 18:00 v kavárně restaurace Junior uskutečnily Country večery. Chytlavá hudba uskupení, které si říká KAHU, navodila příjemnou atmosféru, takže další Country večer se uskuteční v pátek 1. prosince.

To se ale asi čtenáři TSL, vzhledem k začátku prodeje TSL, dozvědí trochu pozdě, stejně jako o zájezdu Za adventní pohodou do Linze, který se uskuteční rovněž v pátek 1. prosince. Další akci už ale snad čtenáři TSL stihnou.

Novohradské hory máme takřka za humny. Ale jak je známe? Známe je i za Hojnou Vodou? Obávám se, že většina z nás by asi kladně neodpověděla. A přitom je to území téměř nedotčeno. Otázkou ale je, jak ještě dlouho? Naše ZO se proto domluvila s panem Milanem Koželuhem, jedním z největších znalců tohoto regionu, na cyklu přednášek s ozvučenou projekcí fotografií.

A kdy a kde tento seriál začíná? Do konce letošního roku je možno ještě využít místního kinosálu. Proto se úvodní přednáška „Malše neznámá“ uskuteční v úterý 12. prosince právě tam (18:00). Velké plátno a kvalitnější reprodukce zvuku bezpochyby umocní váš zážitek z promítaných a hudbou podmalovaných fotografií. Přítomní budou mít samozřejmě možnost se zeptat na to, co je kolem Novohradských hor zajímá.

Protože prosincové vydání TSL je poslední v letošním roce, chtěl bych za naši ZO poděkovat všem, kteří se našich akcí zúčastnili za jejich zájem o ně, všem, kteří nám pomáhali, třeba i zveřejňováním informací o nich. Věřte, že jich není málo. Vážíme si jejich pomoci a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v roce 2024.

Přeji vám všem příjemné prožití adventu, vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2024, a aby ten byl lepší než ten letošní. Mějte se moc hezky.