608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně | Zveřejněno: čtvrtek 19. října 2023 | 4x

Aktuální ročník výletů Za přírodou, historií a energií Šumavy je za námi. Realizovány byly 2 výlety. 

V sobotu 10. června nás provázelo příjemné počasí i nálada. První zastávkou bylo Návštěvnické centrum Srní s vlčím výběhem, kde jsme se seznámili s životem šumavského vlka. Po naučné stezce následoval vlčí výběh s 13 vlky. Vlci nezůstali roztroušeni v areálu, ale několik se nám jich ukázalo, a dokonce se nechali bez své přirozené plachosti vyfotografovat. Následnému mírnému stoupání jsme se nemohli vyhnout, jak to v horách bývá, abychom se dostali do částečně zaniklé osady Horní Hrádky. Právě zde stála známá filmová chalupa ze seriálu Policie Modrava. Dnes je nahrazena novou stavbou. Stojí zde ještě několik původních domů, včetně Kamenného domu, jenž inspiroval spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Horskými loukami jsme posléze lesní cestou klesali ke kaňonu řeky Vydry, přes Klostermannův most a k Turnerově chatě. Zde nás zastihl kratší déšť, a tak jsme čas využili k posezení a občerstvení v chatě. Stav vody nám umožnil si zblízka prohlédnout obří balvany v řečišti. Další zastávkou byla Čeňkova pila se Smetanovým smrkem, došli jsme i k Malé vodní elektrárně Vydra a soutoku řek Vydry a Křemelné, které pokračují již jako Otava. 

Sobota 16. září byl vskutku slunečný den. Slunce se na nás usmívalo již od výjezdu. Vystoupili jsme v Sušici. Navštívili jsme Muzeum Šumavy s ozvučeným mechanickým betlémem a expozicemi. Prohlédli jsme si exteriéry sakrálních památek a historických budov, seznámili jsme se s historií a současností města, sirkařství, prohlédli si kameny zmizelých, filmová místa, navštívili jsme městský hřbitov, kde jsou pohřbeny významné šumavské osobnosti, …

Vždy se snažím do výletu zakomponovat nějaký „bonus“, překvapení, o kterých se nedočtete v pozvánce, ani článku. Tentokrát to byla návštěva kapucínského kláštera a kostela sv. Felixe v Sušici. Usadili jsme se do lavic a kapucínský kněz Jan Hladík nás provedl kostelem a částí kláštera s přilehlými zahradami. Jeho přístup a výklad o historii, současnosti, inventáři i malbách byl velmi zajímavý a vstřícný. V závěru prohlídky nám požehnal a my se autobusem přesunuli do Dobré Vody u Hartmanic. Zde se nachází jediný farní kostel sv. Vintíře na světě. Zatímco zde houslista Jaroslav Svěcený ladil svůj nástroj před koncertem, seznámili jsme se s historií a současností osady, která byla do roku 1991 zcela veřejnosti nepřístupna a prakticky uzavřena ve Vojenském výcvikovém prostoru Dobrá Voda. Využili jsme možnosti prohlédnout si částečně obnovený hřbitov, napít se léčivé vody ve studánce sv. Vintíře, nahlédnout do inventáře kostela se skleněným oltářem, křížovou cestou a dalšími artefakty vytvořenými sklářkou Vladimírou Tesařovou. Pokračovali jsme k samotě Pustina a následně se vydali Vintířovou stezkou k lesní Vintířově kapli, Vintířově skále a kdo chtěl, mohl po kamenných schodech vystoupat na vrchol hory Březník (1 006 m n. m.) s komentovanými výhledy na hrad Kašperk, hory Poledník, Ždánov, Javorník, Chlum, Pancíř ... Následně jsme se vydali ke středověké celnici, kde najdeme dnes obnovenou Chatu Rovina. Po krátkém občerstvení zde jsme se vydali na cestu domů.

Na závěr bych chtěla všem, kteří se výletů zúčastnili, poděkovat za milý přístup, nadšení i účast. Velký dík patří i organizátorovi za výbornou spolupráci, ale i oběma řidičům dopravce za jejich vstřícnost a bezpečnou jízdu.

V roce 2024 se s organizátorem SPCCH ČR, z.s. - základní organizace Trhové Sviny se uskuteční další výlety Za přírodou, historií a energií Šumavy, a to v termínech 22. června, 27. července a 14. září 2024. Jen je zapotřebí včasné přihlášení, místa bývají i několik týdnů před termínem výletu obsazena. 

Přeji vám příjemné podzimní dny.