608 436 941

Výtvarné a restaurátorské kurzy

Autor: | Zveřejněno: úterý 17. září 2019 | 236x

Atelier sochařství a restaurování Jan „Nepomuk“ Michalík

Nové zajímavé kurzy

Atelier sochařství a restaurování Jan „Nepomuk“ Michalík

V příjemném prostředí se účastník kurzu seznámí s výtvarným řemeslem formou znovuobjevovaní

zákonitosti barev, línií a objemů. Metodika kurzu napomáhá k zvládnutí kresby a malby, sochařské

modelace bez předem viditelného nadání. Poznejte nové přátele a rozviňte sve schopnosti.

Nabízíme také dárkové poukazy pro vaše blízké. Přijďte a možná se z vašeho hobby stane vaše nové povolání.

Nabídku kurzů provádí Výtvarný ateliér Jan Michalík, Trhové Sviny, Rejta 1181, CZ

Tyto kurzy budou probíhat v měsících: listopad, prosinec, leden, únor 2019/20

Nabídka kurzů:

Pro začátečníky: Kresba podle modelu - tužka, pastel, tuž (objekt, figura aj.)

Malba podle modelu - olej na plátně, kartonu (figurální, krajina aj.)

Modelování do hlíny - plastika, reliéf, figura dle modelu

Pro pokročilé: Kresba podle modelu - tužka, pero, fixka, barevná křída (zatiší, portrét, figurální kresba)

Malba podle modelu - olej, akryl na plátně (zátiší, portrét, figurální kresba)

Sochařské techniky - hlína, formovací techniky, odlévání a pdle zájmu sekání do kamene

Dále nabízíme kurz Tiffany techniky včetně materiálů potřebných k výuce tohoto krasného řemesla.

Pro zájemce z muzeí, škol i soukromých subjektů připravujeme kurzy pozlacování veškerých materiálů.

Kurzy budou převážně víkendové, to jest od pátku do neděle, u náročnejších kurzů i v týdnu.

Kurzy vás budou provázet lektoři sochař/restaurátor Bildh. Jan Michalík a restaurátorka Pavla Svobodová DiS. 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: vytvarnekurzy@seznam.cz, Info: +420 774 255 515