608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny průvodkyně | Zveřejněno: čtvrtek 20. července 2023 | 3x

V sobotu 16. září nás čeká výlet mírně netradiční. Kromě sakrálních památek zasazených do volné šumavské krajiny navštívíme i město Sušice. To se pyšní nejen zajímavou sirkařskou historií a památkami, ale jeho poloha předurčila jeho vznik.

Kromě filmového nábřeží Karla Houry se podíváme do Muzea Šumavy s ozvučeným mechanickým betlémem, ke Kameni neštěstí, kostelu sv. Václava, klášternímu kostelu sv. Felixe, na městském hřbitově si prohlédneme hroby významných osobností, odkud je na dohled kaple Anděla strážce a horu Svatobor (845 m n. m.).

Ze Sušice se přesuneme do Dobré Vody u Hartmanic, která do roku 1991 byla součástí Vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda a nepřístupná, přesto unikla celkovému zániku. Dosud se zde nachází kostel sv. Vintíře s fragmenty sklářky Vladěny Tesařové. Před kostelem najdeme přístupnou studánku s údajně léčivou vodou. Odtud půjdeme lesní krajinou a Vintířovou stezkou k Vintířově kapli pod Vintířovou skálou. Následně nás bude čekat výstup po kamenných schodech na vrchol hory Březník (1 006 m. n. m). Odtud se vydáme na Rovinu k původnímu „hotelu Seno“.

Seznámíme se s dobovými fotografiemi, filmovými místy a životy zajímavých osobností s místy spojenými.

V době předání tohoto článku k otištění jsou (i přes objednání autobusu s vyšší kapacitou míst) místa opět téměř zaplněna. Přihlášky a platby přijímá SPCCH v ČR, z.s. – základní organizace Trhové Sviny na tel.: 778 043 070 nebo e-mail: spcchts@seznam.cz.

Trasa je nízké, místy střední náročnosti a měří cca 4 – 5 km. 

Tak na krásné Šumavě…