608 436 941

Den matek s policejní návštěvou

Autor: Ivana Pařízková, předsedkyně ZO ČSŽ Trhové Sviny | Zveřejněno: pondělí 5. června 2023 | 17x

Český svaz žen

základní organizace Trhové Sviny, se schází při různých příležitostech a jednou z nich byl Mezinárodní Den matek slavený vždy druhou květnovou neděli. Naše setkání se uskutečnilo hned následující den, a to v pondělí 15. května. Program setkání byl obvyklý – přivítání, blahopřání členkám, které oslavily kulatá či půlkulatá životní jubilea, seznámení s aktualitami ČSŽ, občerstvení.

Jak už bývá dobrým zvykem, vždy při našem setkání přivítáme hosta. Při loňském zimním setkání byl naším hostem pan starosta, Ing. David Štojdl. Při letošním květnovém setkání přijal pozvání pan npor., Mgr. Jan Nový, velitel Policie ČR - Obvodního oddělení Trhové Sviny. Vyslechly jsme velice zajímavé a poutavé povídání o činnosti policejního sboru v Trhových Svinech a bylo nám zodpovězeno na řadu otázek se vztahem činnosti policistů k městu, jeho okolí, obyvatelům.

Setkání členek ZO ČSŽ v Trhových Svinech se opět vydařilo a už nyní se chystáme na ta další.